Přeskočit na obsah

Nová metodika pomůže projektantům při volbě nejvhodnějšího vedení cyklistické dopravy na nově vzniklých městských třídách

21. dubna 2021
Metodický materiál s názvem Vedení cyklistické dopravy na nově vzniklých městských třídách schválilo vedení města. Bude sloužit jako důležitý podklad pro projektanty, kteří se budou zabývat návrhem nových městských komunikací, označovaných jako nové městské třídy. Využití najde ale také například v rámci připravovaných generelů a koncepcí nebo při rekonstrukcích ulic.

„Když jsme projednávali návrh dopravního řešení Nové Dukelské, vyvstala otázka, jak nejlépe vést cyklistickou dopravu. Metodika se zabývá dvěma základními možnostmi vedení: v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. Obě tyto varianty mají své klady, ale také zápory. Nelze je používat univerzálně, je nutné vždy zvážit další faktory a pravidla s nimi spjatá,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Protože je v budoucnu plánovaná výstavba také dalších městských tříd, vznikl tento metodický materiál, který bude sloužit jako pomůcka projektantům. Je výsledkem debaty a připomínkování ve spolupráci Koncepční cykloskupiny, Odboru dopravy MMB, Kanceláře architekta města Brna, Brněnských komunikací a spolku Brno na kole,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V metodice je například stanoveno, že cyklistická doprava může být vedena v hlavním dopravním prostoru na nových městských třídách pouze v případě, že je tady nízká intenzita ostatní dopravy. Cyklisté zde v takovém případě budou využívat vlastní vyhrazený pruh. V křižovatkách musí být umístěny tzv. cykloboxy, přejezd pro cyklisty může být přimknutý k přechodu pro chodce. Mezi požadavky na doplňkovou infrastrukturu v tomto případě patří cyklostojany umožňující bezpečný a komfortní přístup k plochám pro pěší nebo k potenciálním cílovým bodům (úřady, školy, obchody apod.).

„Tento metodický materiál je užitečný zejména pro spolupráci s projektanty nových městských tříd. Ale počítáme s jeho využitím také v rámci připravovaných generelů a koncepcí. Pro cyklistickou dopravu v Brně jde tedy o důležitý dokument,“ uvedl radní pro oblast územního rozvoje a člen koordinační cykloskupiny Filip Chvátal.  

Podmínky pro vedení dopravy v přidruženém prostoru zahrnují mimo jiné velké množství cílových bodů v daném území, vysokou intenzitu individuální automobilové i městské hromadné dopravy, možnost vedení stezky při současném zachování důstojného prostoru pro chodce nebo umístění přejezdů pro cyklisty. I zde se počítá s umístěním cyklostojanů.  

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.