Přeskočit na obsah

Nová metodika pomůže projektantům při volbě nejvhodnějšího vedení cyklistické dopravy na nově vzniklých městských třídách

21. dubna 2021
Metodický materiál s názvem Vedení cyklistické dopravy na nově vzniklých městských třídách schválilo vedení města. Bude sloužit jako důležitý podklad pro projektanty, kteří se budou zabývat návrhem nových městských komunikací, označovaných jako nové městské třídy. Využití najde ale také například v rámci připravovaných generelů a koncepcí nebo při rekonstrukcích ulic.

„Když jsme projednávali návrh dopravního řešení Nové Dukelské, vyvstala otázka, jak nejlépe vést cyklistickou dopravu. Metodika se zabývá dvěma základními možnostmi vedení: v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. Obě tyto varianty mají své klady, ale také zápory. Nelze je používat univerzálně, je nutné vždy zvážit další faktory a pravidla s nimi spjatá,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Protože je v budoucnu plánovaná výstavba také dalších městských tříd, vznikl tento metodický materiál, který bude sloužit jako pomůcka projektantům. Je výsledkem debaty a připomínkování ve spolupráci Koncepční cykloskupiny, Odboru dopravy MMB, Kanceláře architekta města Brna, Brněnských komunikací a spolku Brno na kole,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V metodice je například stanoveno, že cyklistická doprava může být vedena v hlavním dopravním prostoru na nových městských třídách pouze v případě, že je tady nízká intenzita ostatní dopravy. Cyklisté zde v takovém případě budou využívat vlastní vyhrazený pruh. V křižovatkách musí být umístěny tzv. cykloboxy, přejezd pro cyklisty může být přimknutý k přechodu pro chodce. Mezi požadavky na doplňkovou infrastrukturu v tomto případě patří cyklostojany umožňující bezpečný a komfortní přístup k plochám pro pěší nebo k potenciálním cílovým bodům (úřady, školy, obchody apod.).

„Tento metodický materiál je užitečný zejména pro spolupráci s projektanty nových městských tříd. Ale počítáme s jeho využitím také v rámci připravovaných generelů a koncepcí. Pro cyklistickou dopravu v Brně jde tedy o důležitý dokument,“ uvedl radní pro oblast územního rozvoje a člen koordinační cykloskupiny Filip Chvátal.  

Podmínky pro vedení dopravy v přidruženém prostoru zahrnují mimo jiné velké množství cílových bodů v daném území, vysokou intenzitu individuální automobilové i městské hromadné dopravy, možnost vedení stezky při současném zachování důstojného prostoru pro chodce nebo umístění přejezdů pro cyklisty. I zde se počítá s umístěním cyklostojanů.  

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.