Nová metodika pomůže projektantům při volbě nejvhodnějšího vedení cyklistické dopravy na nově vzniklých městských třídách - Tiskový servis

Nová metodika pomůže projektantům při volbě nejvhodnějšího vedení cyklistické dopravy na nově vzniklých městských třídách

  • 21. dubna 2021
  • 2 minuty čtení

Metodický materiál s názvem Vedení cyklistické dopravy na nově vzniklých městských třídách schválilo vedení města. Bude sloužit jako důležitý podklad pro projektanty, kteří se budou zabývat návrhem nových městských komunikací, označovaných jako nové městské třídy. Využití najde ale také například v rámci připravovaných generelů a koncepcí nebo při rekonstrukcích ulic.

„Když jsme projednávali návrh dopravního řešení Nové Dukelské, vyvstala otázka, jak nejlépe vést cyklistickou dopravu. Metodika se zabývá dvěma základními možnostmi vedení: v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. Obě tyto varianty mají své klady, ale také zápory. Nelze je používat univerzálně, je nutné vždy zvážit další faktory a pravidla s nimi spjatá,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Protože je v budoucnu plánovaná výstavba také dalších městských tříd, vznikl tento metodický materiál, který bude sloužit jako pomůcka projektantům. Je výsledkem debaty a připomínkování ve spolupráci Koncepční cykloskupiny, Odboru dopravy MMB, Kanceláře architekta města Brna, Brněnských komunikací a spolku Brno na kole,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V metodice je například stanoveno, že cyklistická doprava může být vedena v hlavním dopravním prostoru na nových městských třídách pouze v případě, že je tady nízká intenzita ostatní dopravy. Cyklisté zde v takovém případě budou využívat vlastní vyhrazený pruh. V křižovatkách musí být umístěny tzv. cykloboxy, přejezd pro cyklisty může být přimknutý k přechodu pro chodce. Mezi požadavky na doplňkovou infrastrukturu v tomto případě patří cyklostojany umožňující bezpečný a komfortní přístup k plochám pro pěší nebo k potenciálním cílovým bodům (úřady, školy, obchody apod.).

„Tento metodický materiál je užitečný zejména pro spolupráci s projektanty nových městských tříd. Ale počítáme s jeho využitím také v rámci připravovaných generelů a koncepcí. Pro cyklistickou dopravu v Brně jde tedy o důležitý dokument,“ uvedl radní pro oblast územního rozvoje a člen koordinační cykloskupiny Filip Chvátal.  

Podmínky pro vedení dopravy v přidruženém prostoru zahrnují mimo jiné velké množství cílových bodů v daném území, vysokou intenzitu individuální automobilové i městské hromadné dopravy, možnost vedení stezky při současném zachování důstojného prostoru pro chodce nebo umístění přejezdů pro cyklisty. I zde se počítá s umístěním cyklostojanů.  

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky