Nová energetická politika Brna ukazuje cestu ke snížení uhlíkové stopy - Tiskový servis

Nová energetická politika Brna ukazuje cestu ke snížení uhlíkové stopy

  • 10. března 2021
  • 2 minuty čtení

Nejen dlouhodobý důraz na kvalitní hospodaření s energiemi v budovách města, ale i aktualizace normy ČSN EN ISO 50001 dala vzniknout nové energetické politice Brna. Radní dnes schválili materiál, který shrnuje veškerá její nařízení, doporučení a nově vzniklou řídicí. Touto problematikou se budou dále zabývat zastupitelé.

„Kvalitní hospodaření s energiemi obecně a v tomto případě v budovách města a městských organizací je pro Brno klíčové. Program energetické politiky města funguje již šest let a díky tomu, jak se do něj postupně přidávají další stavby, můžeme pozorovat citelné snížení emise CO2, tedy snížení uhlíkové stopy. V budoucnu by měly být do tohoto systému začleněny všechny budovy města, městských organizací a městských částí. Výsledkem budou přesná data o provozu, spotřebě a nákladech, která budou sloužit k zavádění účelných ekologických opatření,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Energetická politika města funguje již od roku 2015. Nový dokument jde ruku v ruce s pravidly aktualizované  normy, která stanovuje řízení přímo ve vedení organizace a konkretizuje strukturu kompetencí jednotlivých účastníků. Doposud byla tato problematika v gesci Odboru životního prostředí. Nyní nově zřízená struktura počítá s účastí členů vedení města. Řídicí orgán pak bude zodpovědný za plnění energetického managementu a jeho cílů. Přesně stanovená pravidla a nařízení v tomto dokumentu zjednoduší aplikaci v budovách a určí přímou odpovědnost energetických manažerů.

„Zavedený systém energetického managementu je příkladem dobré praxe pro obyvatele statutárního města Brna. V tuto chvíli je do programu již zapojeno 232 budov, které v součtu oplývají 854 odběrnými místy energií. V budoucnu se počítá i s účastí jednotlivých městských částí a počet objektů stoupne na několik tisíc. Mnoho úkonů se může učinit rovnou bez zvláštních nároků na realizaci, například regulace vytápění, osvětlení a větrání, na které můžou navazovat další kroky nezbytné k naplňování strategických, energetických, ekonomických a ekologických cílů statutárního města Brna,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky