Přeskočit na obsah

Nová energetická politika Brna ukazuje cestu ke snížení uhlíkové stopy

10. března 2021

Nejen dlouhodobý důraz na kvalitní hospodaření s energiemi v budovách města, ale i aktualizace normy ČSN EN ISO 50001 dala vzniknout nové energetické politice Brna. Radní dnes schválili materiál, který shrnuje veškerá její nařízení, doporučení a nově vzniklou řídicí. Touto problematikou se budou dále zabývat zastupitelé.

„Kvalitní hospodaření s energiemi obecně a v tomto případě v budovách města a městských organizací je pro Brno klíčové. Program energetické politiky města funguje již šest let a díky tomu, jak se do něj postupně přidávají další stavby, můžeme pozorovat citelné snížení emise CO2, tedy snížení uhlíkové stopy. V budoucnu by měly být do tohoto systému začleněny všechny budovy města, městských organizací a městských částí. Výsledkem budou přesná data o provozu, spotřebě a nákladech, která budou sloužit k zavádění účelných ekologických opatření,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Energetická politika města funguje již od roku 2015. Nový dokument jde ruku v ruce s pravidly aktualizované  normy, která stanovuje řízení přímo ve vedení organizace a konkretizuje strukturu kompetencí jednotlivých účastníků. Doposud byla tato problematika v gesci Odboru životního prostředí. Nyní nově zřízená struktura počítá s účastí členů vedení města. Řídicí orgán pak bude zodpovědný za plnění energetického managementu a jeho cílů. Přesně stanovená pravidla a nařízení v tomto dokumentu zjednoduší aplikaci v budovách a určí přímou odpovědnost energetických manažerů.

„Zavedený systém energetického managementu je příkladem dobré praxe pro obyvatele statutárního města Brna. V tuto chvíli je do programu již zapojeno 232 budov, které v součtu oplývají 854 odběrnými místy energií. V budoucnu se počítá i s účastí jednotlivých městských částí a počet objektů stoupne na několik tisíc. Mnoho úkonů se může učinit rovnou bez zvláštních nároků na realizaci, například regulace vytápění, osvětlení a větrání, na které můžou navazovat další kroky nezbytné k naplňování strategických, energetických, ekonomických a ekologických cílů statutárního města Brna,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.