Přeskočit na obsah

Nová energetická politika Brna ukazuje cestu ke snížení uhlíkové stopy

10. března 2021
Nejen dlouhodobý důraz na kvalitní hospodaření s energiemi v budovách města, ale i aktualizace normy ČSN EN ISO 50001 dala vzniknout nové energetické politice Brna. Radní dnes schválili materiál, který shrnuje veškerá její nařízení, doporučení a nově vzniklou řídicí. Touto problematikou se budou dále zabývat zastupitelé.

„Kvalitní hospodaření s energiemi obecně a v tomto případě v budovách města a městských organizací je pro Brno klíčové. Program energetické politiky města funguje již šest let a díky tomu, jak se do něj postupně přidávají další stavby, můžeme pozorovat citelné snížení emise CO2, tedy snížení uhlíkové stopy. V budoucnu by měly být do tohoto systému začleněny všechny budovy města, městských organizací a městských částí. Výsledkem budou přesná data o provozu, spotřebě a nákladech, která budou sloužit k zavádění účelných ekologických opatření,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Energetická politika města funguje již od roku 2015. Nový dokument jde ruku v ruce s pravidly aktualizované  normy, která stanovuje řízení přímo ve vedení organizace a konkretizuje strukturu kompetencí jednotlivých účastníků. Doposud byla tato problematika v gesci Odboru životního prostředí. Nyní nově zřízená struktura počítá s účastí členů vedení města. Řídicí orgán pak bude zodpovědný za plnění energetického managementu a jeho cílů. Přesně stanovená pravidla a nařízení v tomto dokumentu zjednoduší aplikaci v budovách a určí přímou odpovědnost energetických manažerů.

„Zavedený systém energetického managementu je příkladem dobré praxe pro obyvatele statutárního města Brna. V tuto chvíli je do programu již zapojeno 232 budov, které v součtu oplývají 854 odběrnými místy energií. V budoucnu se počítá i s účastí jednotlivých městských částí a počet objektů stoupne na několik tisíc. Mnoho úkonů se může učinit rovnou bez zvláštních nároků na realizaci, například regulace vytápění, osvětlení a větrání, na které můžou navazovat další kroky nezbytné k naplňování strategických, energetických, ekonomických a ekologických cílů statutárního města Brna,“ doplnil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.