Nestátní neziskové organizace obdrží od města 60 milionů korun na sociální služby - Tiskový servis

Nestátní neziskové organizace obdrží od města 60 milionů korun na sociální služby

  • 11. února 2020
  • 2 minuty čtení

Město je spolehlivým partnerem sociálních služeb, které poskytují nestátní neziskové organizace. Vzájemná spolupráce se odráží v Komunitním plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022. Zastupitelé na dnešním zasedání schválili na podporu sociálních služeb dotaci ve výši 60 733 000 korun. Další podpora bude v průběhu roku následovat.

Schválených více než 60 milionů v sobě zahrnuje podporu 48 nestátních neziskových organizací, 107 registrovaných sociálních služeb, 773 úvazků lidí pracujících v přímé péči s klienty, 618 lůžek (542 lůžek sociální péče a 76 sociální prevence) a především více než 25 200 podpořených klientů neboli občanů města.

Jedná se o služby v oblasti pečovatelských a asistenčních služeb, které umožňují lidem zůstávat a plnohodnotně žít ve svém přirozeném prostředí, dále v oblasti domovů pro seniory, chráněného bydlení či denních stacionářů pro lidi s handicapem, preventivních terénních programů, nocleháren, komplexní sociální rehabilitace a dalších.

Služby nestátních neziskových organizací jsou nedílnou součástí takzvané Základní sítě služeb města Brna, ve které je pro rok 2020 zařazeno celkem 183 sociálních služeb poskytovaných 68 organizacemi (včetně samotného města). Celkem se jedná o 1 898,7 úvazků v přímé péči a 3 216 lůžek.

Peníze poputují do všech 48 organizací, které na dotační výzvu reagovaly. „Vzhledem k tomu, že jde o projekty zaměřené na sociální služby, které Brňané nezbytně potřebují a zároveň je město samo nemůže v potřebném rozsahu zajistit, podpoří všech 107 projektů,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 


Další články z rubriky