Nejúspěšnější navrhovatelé projektů v participativním rozpočtu obdrželi šeky

  • 19. prosince 2017
  • 1 minuta čtení
(gak) - Tři nejúspěšnější navrhovatelé v projektu Dáme na vás - Participativní rozpočet se včera sešli na náměstí Svobody. Primátor města Brna Petr Vokřál a radní pro oblast otevřenosti města a participaci obyvatel Tomáš Koláčný se s nimi pozdravili a slavnostně jim předali šeky na vítězné projekty.

Vítězný nápad podal Oldřich Drápal ze Žebětína. Jeho nápad má vyřešit cestu pro pěší a cyklisty z Kamechů k Holedné. „Každý den s obavami sleduji, za jakých nebezpečných situací musí pěší i cyklisti překonávat velmi frekventovanou takzvanou starou dálnici. Proto jsem podal návrh,“ uvedl.

Studie má vyřešit optimální cestu podél úzké silnice od Žebětína ke Kohoutovích. Čtyřproudovou silnici by podjela tunýlkem, který je v současnosti zamčený. Budoucí cesta by z velké většiny vedla po městských pozemcích. 

Na druhém místě byl projekt s názvem Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu, který navrhla Irena Greplová a ve veřejném hlasování získala 1 485 hlasů. Na třetím místě skončil projekt výstavby rozhledny Holedná Petra choboly, který podpořilo 1 366 občanů města Brna.

Pro realizaci navržených projektů v příštím roce je určeno 20 milionů korun z celkového městského rozpočtu. To znamená, že kromě tří nejúspěšnějších se uskuteční dalších 13, které jsou dostupné na webu participativního rozpočtu. Hlasování se účastnilo celkem 11 660 obyvatelů Brna.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít