Nejen park Mariacela se dočká schválení svého názvu. Další ulice připomenou architekta či fyzika

  • 11. května 2022
Pracovní skupina pro názvosloví města Brna souhlasila s návrhy názvů nových ulic. Ty nyní doporučili ke schválení zastupitelům na svém jednání také radní. Nově pojmenované ulice se nacházejí v městských částech Brno-jih, Brno-střed, Brno-sever a Brno-Žebětín. V katastrálním území Komárov svůj název získá nový park.

Čtyři městské části podaly návrhy na pojmenování nových ulic a na pojmenování prodloužení stávající ulice, potvrzení názvu se dočká i jeden park. Jména projednala Pracovní skupina pro názvosloví města Brna a doporučila ke schválení Radě města Brna. Posledním krokem k oficiálnímu posvěcení označení ulic je schválení zastupitelstvem. 

„Své jméno Mariacela, o kterém rozhodli v loňském roce v anketě samotní Brňané, dostane i nový park v Komárově. Tento název připomíná zaniklou obec Malá Mariacela. Ta byla původně shromaždištěm moravských poutníků před výpravou na poutní místo Mariazell v Rakousku. Současný park připomene bohatý místopis Brna,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Další nová ulice se nachází v katastrálním území Horní Heršpice, a protože vede k hojně využívanému biotopu, nese název Ke Koupališti. Ve stejném katastrálním území najdeme i novou ulici Jižní, jež bude součástí budoucí výstavby v lokalitě. Vede z ulice Sokolovy jižním směrem zhruba rovnoběžně s Kšírovou.  

Brno-střed bude mít dvě nové ulice, obě se nacházejí v katastrálním území Trnitá. První vzdá hold architektu Bohuslavu Fuchsovi. Ulice Fuchsova v budoucnosti povede od Trnité směrem k Novým sadům. V blízkosti Trnité také vyroste Placzkova, podle brněnského rodáka fyzika Georga Placzka. Obě nové ulice souvisejí s budoucí výstavbou v lokalitě.

V městské části Brno-sever, konkrétně v katastrálním území Soběšice, oslaví nadlesního a správce velkostatku v Králově Poli Karla Morávka. Ulice Morávkova vede od Dohnalovy severovýchodním směrem. 

Ulice Pod Kopcem v městské části Brno-Žebětín bude pokračovat v prodloužení i nadále pod stejným jménem. Důvodem je pokračující výstavba.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy