Nechte nájemníky, ať si byt opraví. Brno dává městským částem nástroj k urychlení pronájmů

  • 17. června 2020
  • 1 minuta čtení
(ral) - Nové obklady, dlažba nebo dveře. Drobnější opravy si nově nájemníci budou moci zařídit sami. Město mění pravidla pronájmu městských bytů a městským částem dává nástroj, jak urychlit obsazování bytových jednotek.

Dva roky po poslední úpravě město aktualizuje Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Mezi nejdůležitější úpravy pravidel patří, že městské části budou moci umožnit nájemníkům spravit byty vlastním nákladem. Cena oprav je omezena limitem 2 500 Kč/m2 celkové plochy bytu. Městské části tímto získají nástroj pro rychlejší obsazování bytů. Základní podmínky pronájmu (zejména rozsah oprav, postup v souladu s podmínkami pro nakládání s veřejnými prostředky a způsob kompenzace žadatelem vynaložených nákladů na opravy bytu) zveřejní městská část současně se zveřejněním nabídky bytu. Předpokládá se, že větší rekonstrukce bytů bude vždy prováděna na náklady města nebo městské části.

Další změny se týkají například startovacích bytů. Odlišná bude délka jejich pronájmu – základní zůstává na třech letech, prodloužit je nově možné místo jednoho roku o dva. Úprava se dotkne také výběru nájemců startovacích bytů. Jako dosud budou žadatelé losováni, ale nově v pořadí 1) žadatelé s dítětem/dětmi, 2) manželé a registrovaní partneři, 3) ostatní žadatelé.

Kompletní materiál, který zastupitelé schválili, najdete zde.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít