Návrh územního plánu bude bez městské nemocnice na Kraví hoře a dozná i dalších změn

  • 03. září 2021
Rada města Brna na svém posledním zasedání projednala materiál, jehož hlavním obsahem byly dílčí úpravy návrhu nového územního plánu. Ty vycházejí z požadavků městských částí a často se i shodují s připomínkami veřejnosti.

Schválení nového Územního plánu města Brna je pro nás prioritou. Tým pořizovatele a zpracovatele vyvíjí veškerou snahu, aby byl tento koncepční dokument opravdu kvalitní, aby zohledňoval potřeby pro rozvoj města ve všech oblastech a aby se stihl schválit během příštího roku, kdy by měla končit platnost toho současného. Po druhém veřejném projednání jsme obdrželi připomínky městských částí a občanů, které se mnohdy shodovaly. Proto jsme se rozhodli k poměrně odvážnému kroku, a to k třetímu veřejnému projednání s tím, že alespoň ty připomínky, které rezonovaly nejvíce během projednání v červnu, do návrhu územního plánu ještě zapracujeme,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

„Jednou ze zásadních změn je nová územní rezerva pro městskou nemocnici. Ta již nebude na Kraví hoře, kde zůstane plocha zeleně, ale v městské části Brno-jih, a to na křížení ulice Černovické a řeky Svitavy. Projekt městské nemocnice nyní bude pokračovat prověřovací studií, kterou zadává Odbor zdraví MMB. Lokalita Komárov je hodně zajímavá, v úvahu připadá ještě také část Technologického parku. Vše bude ověřeno několika studiemi,“ vysvětlil Petr Hladík, první náměstek primátorky.

V Návrhu nového Územního plánu města Brna proto bude na základě výsledků projednání sledováno řešení, které bylo předmětem projednání v červnu 2020 – viz grafická příloha.

Radní celkově projednali 21 úprav v návrhu územního plánu. Ty se týkaly třinácti městských částí. S jejich zástupci probíhala jednání s cílem najít adekvátní řešení. „Většina projednaných a doporučených úprav se týkala rozšíření ploch zeleně především na sídlištích, jako jsou Líšeň a Kohoutovice. Došlo ale i k rozšíření ploch krajinné zeleně v místě ornitologicky hodnotné Černovické terasy. Na základě reakcí zástupců veřejnosti a městské části jsme doporučili v Přízřenicích snížit výškový profil tak, aby budoucí zástavba plynuleji navazovala na již existující vesnický charakter zástavby. Nyní radní odsouhlasili podněty, které teprve samospráva mým prostřednictvím jako určeného zastupitele uplatní u odboru územního plánování. Pak teprve dojde ke změně návrhu pro třetí veřejné projednání, které by mělo proběhnout v prosinci letošního roku. Neznamená to však, že bychom byli s přípravami nového územního plánu ve skluzu. I se třetím veřejným projednáním harmonogram dodržíme, a to za režimu mimořádných opatření u všech kolegyň a kolegů, kteří na územním plánu intenzivně pracují již třetí rok,“ upřesnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

 

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

 

 

Nejnovější tiskové zprávy