Přeskočit na obsah

Návrh rozpočtu města Brna na rok 2020

20. listopadu 2019

Rada města Brna na své schůzi konané dne 20. listopadu 2019 projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

•    vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města a městských částí) na rok 2020:  

 

 

•    schválit návrh rozpočtu města Brna (bez městských částí) na rok 2020:  

 

„Zatím pokračující příznivý vývoj české ekonomiky umožnil městu navýšit zdroje v návrhu rozpočtu o očekávané vyšší daňové výnosy roku 2019 (400 milionů Kč). Navržené daňové výnosy roku 2020 jsou oproti letošnímu rozpočtu vyšší o 1 miliardu Kč,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výdaje města na provoz rostou meziročně o 897,2 mil. Kč. Nejvýznamnější část připadá na navýšení transferů městským částem, kompenzaci Dopravnímu podniku města Brna a řešení dopadů změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců Magistrátu města Brna, Městské policie Brno, příspěvkových organizací a členů Zastupitelstva města Brna.  

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (29,4 %). K nejvýznamnějším akcím patří:
- v odvětví dopravy Tramvaj Plotní, Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I a VMO Tomkovo nám./Rokytova,
- v odvětví sportu a tělovýchovy Multifunkční sportovní a kulturní centrum (příprava infrastruktury), Atletická hala kampus, 25m bazén na stadionu za Lužánkami a Sportovní areál Anthropos (příprava),
- v odvětví školství Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova a Přístavba II. stupně ZŠ Otevřená 20a,
- v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.


 

Na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury je vyčleněna 1 miliarda Kč. Na akce spolufinancované z evropských fondů připadá 450 mil. Kč. Z Fondu bytové výstavby je na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou vyčleněno 786,3 mil. Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města www.brno.cz, a to v termínu od 22. 11. do 10. 12. 2019.

Veřejná prezentace návrhu rozpočtu
Město každoročně, nad rámec povinností stanovených legislativou, pořádá veřejnou prezentaci návrhu rozpočtu.
Prezentace návrhu rozpočtu na rok 2020 se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 od 16 hod. ve Sněmovním sále Nové radnice.
 

 

 

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


 

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.