Přeskočit na obsah

Návrh rozpočtu města Brna na rok 2020

20. listopadu 2019
Rada města Brna na své schůzi konané dne 20. listopadu 2019 projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2020 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

•    vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města a městských částí) na rok 2020:  

 

 

•    schválit návrh rozpočtu města Brna (bez městských částí) na rok 2020:  

 

„Zatím pokračující příznivý vývoj české ekonomiky umožnil městu navýšit zdroje v návrhu rozpočtu o očekávané vyšší daňové výnosy roku 2019 (400 milionů Kč). Navržené daňové výnosy roku 2020 jsou oproti letošnímu rozpočtu vyšší o 1 miliardu Kč,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výdaje města na provoz rostou meziročně o 897,2 mil. Kč. Nejvýznamnější část připadá na navýšení transferů městským částem, kompenzaci Dopravnímu podniku města Brna a řešení dopadů změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců Magistrátu města Brna, Městské policie Brno, příspěvkových organizací a členů Zastupitelstva města Brna.  

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (29,4 %). K nejvýznamnějším akcím patří:
- v odvětví dopravy Tramvaj Plotní, Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I a VMO Tomkovo nám./Rokytova,
- v odvětví sportu a tělovýchovy Multifunkční sportovní a kulturní centrum (příprava infrastruktury), Atletická hala kampus, 25m bazén na stadionu za Lužánkami a Sportovní areál Anthropos (příprava),
- v odvětví školství Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova a Přístavba II. stupně ZŠ Otevřená 20a,
- v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.


 

Na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury je vyčleněna 1 miliarda Kč. Na akce spolufinancované z evropských fondů připadá 450 mil. Kč. Z Fondu bytové výstavby je na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou vyčleněno 786,3 mil. Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města www.brno.cz, a to v termínu od 22. 11. do 10. 12. 2019.

Veřejná prezentace návrhu rozpočtu
Město každoročně, nad rámec povinností stanovených legislativou, pořádá veřejnou prezentaci návrhu rozpočtu.
Prezentace návrhu rozpočtu na rok 2020 se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 od 16 hod. ve Sněmovním sále Nové radnice.
 

 

 

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.