Návrh nového územního plánu: město posune datum veřejného projednání - Tiskový servis

Návrh nového územního plánu: město posune datum veřejného projednání

  • 01. dubna 2020
  • 4 minuty čtení

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace města Brna zveřejnil 24. března 2020 návrh nového územního plánu. Stalo se tak v souladu s dříve stanoveným harmonogramem. Veřejné projednání i termín pro podání připomínek či námitek byly stanoveny na první polovinu května. Vzhledem k nouzovému stavu, který panuje v České republice, vedení města Brna upraví a prodlouží dobu, kdy se s návrhem bude moci veřejnost seznámit.

Na otázku, proč ke zveřejnění došlo právě nyní, je nutné uvést, že harmonogram zpracování nového územního plánu je limitován koncem platnosti toho současného. Stane se tak podle ustanovení stavebního zákona na konci roku 2022. „Z tohoto důvodu jsme zveřejnění návrhu nechtěli brzdit, ale naopak dáváme občanům co nejdelší dobu na seznámení s ním. Jak bylo avizováno v tiskové zprávě z minulého týdne, město chce, aby veřejné projednání nového územního plánu proběhlo pokud možno v dostatečném odstupu po odvolání mimořádných opatření,“ přiblížil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

Na druhou stranu je Radě města Brna zřejmé, že nový územní plán může výrazně posílit možnosti investic nejenom ve stavebnictví, které budou pro obnovu země po mimořádných opatřeních tlumících mimo jiné hospodářskou aktivitu zcela klíčové. Absorpční kapacita stávajícího územního plánu z tohoto pohledu není dostatečná a může zbytečně přispět k prohloubení ochlazení ekonomiky na lokální úrovni,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Od 12. března 2020 je vládou ČR vyhlášen na celém území ČR nouzový stav na 30 dní, přičemž vláda avizuje, že požádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o jeho prodloužení. Za této situace nelze předvídat skutečné datum ukončení nouzového stavu. Z pohledu města ani pořizovatele nelze dobře odhadnout všechny kroky a opatření, které vláda, ať již jako kolektivní orgán, anebo prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, učiní a jaké restrikce běžného života obyvatel stanoví. 

Vzhledem k napjatému harmonogramu a návaznosti na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje by však veřejné projednání mělo být uspořádáno nejpozději do prázdnin. „S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí stanovíme nový termín veřejného projednání na 17. června letošního roku. Ve spolupráci s vedením městských částí a neziskovým sektorem uděláme maximum pro zjednodušení přístupu k návrhu nového územního plánu. Oslovíme starosty městských částí s nabídkou poskytnutí výkresů v čitelném měřítku a doprovodných textů pro vystavení návrhu územního plánu na radnicích městských částí. Zde by si jej mohli prohlédnout i obyvatelé, kteří například nemají přístupu k internetu. Řešíme také, jak zjednodušit podávání připomínek a námitek či podepisování archů kandidátů na zástupce veřejnosti,“ dodal Filip Chvátal.

Současně město doplňuje, že je naplánováno konání druhého veřejného projednání v polovině roku 2021. „V této době bude projednáván upravený návrh nového územního plánu, ve kterém zapracujeme aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, stanoviska dotčených orgánů a námitky a připomínky občanů,“ uvedl Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, zpracovatele návrhu územního plánu. 

Město Brno vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby byl nový územní plán vydán do konce roku 2022, jak mu ukládá stavební zákon. „Za Odbor územního plánování a rozvoje MMB mohu slíbit, že je pro nás nový územní plán prioritou. Pokud to bude situace vyžadovat, budeme pracovat o svátcích, víkendech i přesčas, aby úprava termínu veřejného projednání na pozdější období neovlivnila termín konání opakovaného veřejného projednání v roce 2021 a vydání nového územního plánu,“ podotkla vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Pavla Pannová. 

Návrh územního plánu je dostupný online na portálu územního plánování města Brna: www.upmb.brno.cz. Občané mohou své dotazy k návrhu územního plánu posílat na e-mailovou adresu pripravovanyUPmB@brno.cz. Případně se mohou dotázat na bezplatné telefonní lince 800 411 400.

Termín pro podání připomínek a námitek je tímto také prodloužen, a to do 24. června 2020. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.czDalší články z rubriky