Návrh nového územního plánu je online. Veřejné projednání se uskuteční 31. července - Tiskový servis

Návrh nového územního plánu je online. Veřejné projednání se uskuteční 31. července

Návrh nového Územního plánu města Brna (NÚP) je ode dneška dostupný na městském portálu územního plánování. Samotné veřejné projednání je naplánováno na 31. července 2024. Setkání se uskuteční ve Sněmovním sále na Nové radnici. Zpracovatelem NÚP je Kancelář architekta města Brna.

Foto: Kancelář architekta města Brna

Foto: Kancelář architekta města Brna

Aktualizovaná verze územního plánu vznikla na základě společného jednání, kdy se k dokumentu vyjadřovaly především dotčené instituce, ministerstva, obce apod. Online je návrh NÚP zveřejněn na Portálu územního plánování města Brna: https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-pro-verejne-projednani-2024/.

Na konci července bude návrh projednán s veřejností. Ta k němu může podávat připomínky a námitky ode dne zveřejnění (26. června) až do 7. srpna 2024, a to přímo pořizovateli – Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Tento odbor se od 1. července stane součástí Odboru územního plánování a stavebního řádu, ale jeho pracoviště zůstává na stejném místě. Najdete ho na Kounicově 67, kde si celý návrh NÚP můžete prohlédnout v tištěné podobě a také zde na podatelně uplatnit námitky a připomínky.

Po vypořádání námitek a připomínek veřejnosti bude NÚP schvalovat Zastupitelstvo města Brna. Předpokládaný termín pro vydání je do konce letošního roku. Nabytí účinnosti se nyní odhaduje na první čtvrtletí roku 2025.

Další články z rubriky