Návrh nového brněnského územního plánu je online - Tiskový servis

Návrh nového brněnského územního plánu je online

  • 20. února 2024
  • 1 minuta čtení
  • Filip Poňuchálek

Upravený návrh nového Územního plánu města Brna byl dnes zveřejněn na webu města. Od své poslední verze prošel důležitými úpravami. Došlo zejména k zapracování pokynů schválených zastupiteli města Brna, dokument reaguje na změny ve městě a byl převeden do jednotného standardu dle celostátní vyhlášky.

 

20. února 2024 byl zveřejněn návrh nového územního plánu města Brna.
20. února 2024 byl zveřejněn návrh nového územního plánu města Brna.

Nejdřív proběhne společné jednání za účasti dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Veřejnost má v této fázi možnost uplatnit připomínky písemně. Stanoviska a připomínky budou vyhodnoceny. Následně se uskuteční veřejné projednání návrhu nového Územního plánu města Brna.

Veškeré informace najdete na Portálu Územního plánu města Brna: https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-pro-spolecne-jednani-2024/?fbclid=IwAR31kfWJtZvYBG0sKICC8FNYLG-1SPb3J0qzHxcQQHGGI0r9ZnJbqj6Ijno

Tisková zpráva k tématu je zde.  

Další články z rubriky