Přeskočit na obsah

Návrh na novou podobu Kreativního centra v káznici vzešel z architektonické soutěže

27. března 2018

Rada města Brna dnes schválila výsledky architektonické soutěže na budoucí podobu Kreativního centra v budově bývalé káznice na Cejlu. Odborná porota vybírala ze sedmi návrhů. První cenu na podobu Kreativního centra Brno získal návrh architektů z pražského atelieru KAVA. Autory jsou Tomáš Gelien, Jakub Koňata, Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Tomáš Novotný a Robert Seidl. Na základě jejich návrhu nyní bude vypracována projektová dokumentace a připravena žádost o financování z evropských dotací prostřednictvím nástroje ITI.

„Cením si toho, že se ve vítězném návrhu počítá s pietním místem a s maximální mírou piety tak, aby si všichni uvědomovali utrpení, které se na tomto místě odehrávalo. Já sám budu maximálně usilovat o to, aby i političtí vězni a lidé spojení s utrpením tohoto místa měli co říct k samotné podobě té části objektu. Aby se podíleli a byli spolutvůrci jeho budoucí podoby,“ řekl k výsledkům soutěže primátor města Brna Petr Vokřál.

„Organizaci architektonické soutěže dostala za úkol Kancelář architekta města, která právě kvůli takovým záležitostem vznikla. A musím říct, že se nám tato cesta řešení architektonických a městotvorných záležitostí osvědčila – jak nyní v případě káznice, tak při debatách o poloze nádraží či v případě brněnského výstaviště,“ doplnil primátor Petr Vokřál.

„Je skvělé, že projekt Kreativního centra Brno dostal ještě více reálné kontury. Vítězný návrh přirozeným způsobem kombinuje pracovní i prezentační prostory pro tvůrčí lidi s pietou daného místa, rozšiřuje veřejný prostor. Vybudování kreativního centra je klíčovým infrastrukturním počinem pro podporu tvůrčích odvětví a hlavně pomůže i aktivizaci specifické okolní čtvrti. Ze zkušeností vyplývá, že pro oživení deprivovaných lokalit i nevyužívaných brownfieldů je vhodné v místě realizovat tvůrčí, edukativní i sociální aktivity. Kreativní centrum má být místem pro setkávání, pro dialog.  Jsem rád, že se nám podařilo posunout projekt takovýmto způsobem a vyvážit v něm zájmy různých aktérů. Během let bylo pro oživení objektu bývalé věznice odvedeno hodně práce, která se teď zúročuje. Nyní podepíšeme smlouvu se zhotovitelem projektové dokumentace a pokračujeme dál,“ uvedl náměstek brněnského primátora pro oblast kultury Matěj Hollan.

Vizí strategického projektu Kreativního centra Brno, kterým se město zabývá od roku 2009, je vytvořit centrum tvůrčích profesí poskytnutím soukromých pracovních prostor, ale i prostor přístupných široké veřejnosti i vzdělávacím institucím (např. ateliery, kreativní inkubátor, knihovna, artotéka, multifunkční sály, světelná laboratoř, dílny, filmová kancelář, prostory pro činnost neziskových organizací, coworkingová kancelář, expozice o historii objektu, residenční prostory, obchody aj.) v objektu.

Na realizaci strategického projektu města je prostřednictvím dotačního nástroje ITI alokováno 150 milionů korun. Odhadované náklady na celkovou rekonstrukci jsou 350-400 milionů korun. Podle předpokládaného harmonogramu by mělo v následujících dvou letech probíhat projektování, následně bude podána žádost o evropské dotace. Stavební práce jsou plánovány na roky 2020–2022.

Do doby otevření bude objekt káznice v rámci současných technických možností sloužit pro vzdělávací a kulturní akce spojené s tímto místem. Akce a prohlídky nyní organizuje Turistické informační centrum města Brna.

Probíhají také jednání o využití části objektu na adrese Bratislavská 68 sdružením Tripitaka pro projekt Barvy brněnského Bronxu. Projekt sdružení Tripitaka navazuje na zkušenosti s propojováním kulturních a uměleckých aktivit a sociální práce. Tripitaka realizovala několik úspěšných projektů zaměřených na uplatnění mladých lidí ze znevýhodněného prostředí na trhu práce (projekty Moje první práce a Můj první úspěch, více na www.tripitaka.cz), provozuje módní značku Gypsy Mama a sociální podnik Restart – prodejna nezávislých módních značek a doplňků (www.restart-brno.cz). Od roku 2012 pořádá každoročně v okolí ulice Bratislavská pouliční festival Ghettofest, www.ghettofest.cz.

Projekt „Barvy brněnského Bronxu“ má za cíl využít umění a kulturu k zapojení lidí žijících v podmínkách sociálního vyloučení. S využitím metod komunitní práce a v duchu dosavadních Ghettofestů chce zapojit co možná nejvíce obyvatel lokality tzv. brněnského Bronxu – nejen ty nejchudší, ale vytvářet příležitosti ke vzniku přirozených vazeb mezi všemi obyvateli této zajímavé a dynamicky se vyvíjející čtvrti.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:


tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.