Návrh dopravní obslužnosti Brněnské přehrady má být hotový do prázdnin

  • 21. prosince 2021
Návrh dopravní obslužnosti Brněnské přehrady zpracuje brněnský Atelier ERA, tedy architekti Zbyněk Pech a Jiří Fixel. První varianty mají být odevzdány v dubnu příštího roku, výsledný návrh o dva měsíce později. Územní studie vyjde na 890.000,- Kč bez DPH a fakticky tak zahájí realizaci nového strategického projektu města Brna.

„Dopravní obslužnost Brněnské přehrady jsme mezi strategické projekty zařadili letos na podzim. Deklarujeme tím, že se tomuto tématu chceme věnovat přednostně. V oblasti Brněnské přehrady jsou totiž postupně realizovány dílčí projekty, ale chybí zde ucelený koncept. Proto jsme dnes schválili uzavření smlouvy s Atelierem ERA, tedy s architekty Zbyňkem Pechem a Jiřím Fixelem. Vybraný zhotovitel je s územím o rozloze 850 hektarů seznámen a již se mu věnoval v rámci dříve zpracovávané dopravní studie, což ušetří čas potřebný pro zpracování,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Návrh komplexní dopravní obsluhy bude koncepčně vycházet ze zpracované územní studie Rekreační oblast Přehrada a nového Územního plánu města Brna. „Atelier Era má především posoudit a optimalizovat organizaci dopravy, včetně případného zjednosměrnění ulice Hrázní, navrhnout posílení dopravní dostupnosti včetně komfortního parkování a příjezdu na území z ulice Přístavní, vytvořit síť cyklostezek a nových tras pro pěší turistiku a zlepšit pěší propojení tramvajové smyčky s Rakoveckou zátokou,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl, který je za strategický projekt zodpovědný.

Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy