Přeskočit na obsah

Návrh dopravní obslužnosti Brněnské přehrady má být hotový do prázdnin

21. prosince 2021
Návrh dopravní obslužnosti Brněnské přehrady zpracuje brněnský Atelier ERA, tedy architekti Zbyněk Pech a Jiří Fixel. První varianty mají být odevzdány v dubnu příštího roku, výsledný návrh o dva měsíce později. Územní studie vyjde na 890.000,- Kč bez DPH a fakticky tak zahájí realizaci nového strategického projektu města Brna.

„Dopravní obslužnost Brněnské přehrady jsme mezi strategické projekty zařadili letos na podzim. Deklarujeme tím, že se tomuto tématu chceme věnovat přednostně. V oblasti Brněnské přehrady jsou totiž postupně realizovány dílčí projekty, ale chybí zde ucelený koncept. Proto jsme dnes schválili uzavření smlouvy s Atelierem ERA, tedy s architekty Zbyňkem Pechem a Jiřím Fixelem. Vybraný zhotovitel je s územím o rozloze 850 hektarů seznámen a již se mu věnoval v rámci dříve zpracovávané dopravní studie, což ušetří čas potřebný pro zpracování,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Návrh komplexní dopravní obsluhy bude koncepčně vycházet ze zpracované územní studie Rekreační oblast Přehrada a nového Územního plánu města Brna. „Atelier Era má především posoudit a optimalizovat organizaci dopravy, včetně případného zjednosměrnění ulice Hrázní, navrhnout posílení dopravní dostupnosti včetně komfortního parkování a příjezdu na území z ulice Přístavní, vytvořit síť cyklostezek a nových tras pro pěší turistiku a zlepšit pěší propojení tramvajové smyčky s Rakoveckou zátokou,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl, který je za strategický projekt zodpovědný.

Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací

Muzejku by měl do konce měsíce opustit problematický nájemce, budova se potom snad konečně dočká slíbeného znovuotevření restaurace

Dlouhodobé neplacení nájemného a záloh na energie, svévolné úpravy interiérů bez respektu k památkové hodnotě objektu, nefungující domluva a nakonec vyjádření na hraně pomluvy – takový je odkaz, který po sobě zanechává nájemce někdejší proslulé Muzejky. Po osmi letech marného čekání na nápravu dostal nájemce výpověď a do 31. května má prostory vyklidit. 

Projekt Nebýt na to sama II Míří k realizaci

Brněnští radní dnes projednali bod týkající se vítězného projektu participativního rozpočtu. Pokračovat budou aktivity zaměřené na lidi, již procházejí onkologickou léčbou Nebýt na to sama II.