Přeskočit na obsah

Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

21. září 2022

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal dnes Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

„Závislostní politiku nelze provádět pouze z centra,“ řekl národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodal: „Zástupci měst a obcí by měli umět identifikovat místní problémy a ve spolupráci s centrem připravit optimální řešení.“ Odbor protidrogové politiky proto připravil metodiku pro zajištění dostupnosti adiktologických služeb, která může být dobrým nástrojem pro tvorbu sítě těchto služeb. Připraven je rovněž komplexní návrh systémových změn strukturálního rámce závislostní politiky ve formě návrhu Adiktologického zákona.

Konference se věnovala také příkladům z praxe. Jako inovativní projekt bylo představeno brněnské kontaktní centrum na ulici Vlhká. „V České republice existují kontaktní centra pro závislé na nelegálních návykových látkách, ale služba obdobného charakteru určená zejména pro bezdomovce, kteří mají problém s nadměrným užíváním alkoholu, de facto neexistuje,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl a dodal: „Inspirovali jsme se v zahraničí, kde existují tzv. mokré domy, ve kterých je těmto osobám umožněna kontrolovaná konzumace alkoholu. Podobnou službu jsme zavedli i v Brně.“ Výsledkem experimentu, který vznikl ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s., v období pandemie covid-19, bylo snížení celkového objemu alkoholu konzumovaného klienty, prevence při nárazovém pití a zvýšení povědomí o rizikovosti konzumace alkoholu mezi lidmi bez domova.

Problematiku veřejného pořádku představila starostka Prahy 5 Renata Zajíčková. „Postavení Prahy v oblasti užívání návykových látek je specifické. Na jejím území se pohybuje cca 30 % z celkového počtu problémových uživatelů drog v České republice,“ sdělila Zajíčková. Podle ní jde především o injekční uživatele pervitinu a opioidů. Problémem Prahy 5 je také vysoká koncentrace problémových uživatelů, kteří se shromažďují zejména u kontaktních center. Řešením je podle Zajíčkové větší podpora a koordinace ze strany hlavního města Prahy a širší zapojení ostatních městských částí do řešení tohoto problému.

Národní konference se zúčastnili představitele měst a obcí, zástupci krajů a odborná veřejnost. Věnovali se problematice závislostí z mnoha úhlů. Představeny byly nové trendy, způsoby koordinace pomoci a problematika zajištění veřejného pořádku.

Konference se konala pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.

Autor

David Hluštík

Nejnovější tiskové zprávy

Úprava přednádražního prostoru: Studie a prováděcí dokumentace jsou hotovy, peníze alokovány, zbývá podpis smlouvy se zhotovitelem

Administrativní a projektová příprava úpravy přednádražního prostoru jde do finále. V průběhu roku vznikla postupně architektonická studie a následně prováděcí dokumentace, v městském rozpočtu jsou alokovány finanční prostředky a Brněnské komunikace čekají na doběhnutí lhůt, aby mohlo dojít k podpisu smlouvy se zhotovitelem.

Poslední rozšiřování rezidentního parkování v tomto roce. Přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada dnes schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

Při základní škole na Vedlejší vznikne nový pavilon, proběhne tu i rekonstrukce

Rada města Brna dnes schválila výzvy k podání nabídek na dvě veřejné zakázky týkající se základní školy na Vedlejší 10. U obou město hledá zpracovatele projektové dokumentace. První projekt se týká výstavby nového venkovního pavilonu, druhý zahrnuje rekonstrukci a vestavbu stávající budovy.

Osud rozbitého parkoviště na Šumavské je zpečetěn. Radní vybrali zhotovitele zakázky, která dá vzniknout 613 parkovacím místům na Akademickém náměstí

Postavit parkovací dům, venkovní parkoviště či vodní prvek a upravit parkovou plochu. To vše má za 14 měsíců zvládnout společnost STRABAG, a. s. Rada města Brna ji dnes vybrala pro realizaci veřejné zakázky „Akademické náměstí včetně parkovacího domu – zhotovitel stavby“.