Přeskočit na obsah

Namísto sezení u počítače praktické dovednosti. Dopravní výchova se zaměří na reálné situace v životě dětí

09. listopadu 2021

Dopravní výchovu pro brněnské žáky primárně zajišťuje Městská policie Brno na dopravním hřišti na Riviéře. Poptávka je nicméně větší než jeho kapacita, z tohoto důvodu Odbor dopravy MMB nabízí doplňkovou dopravní výchovu. V letošním roce prošla její forma revizí a od Nového roku bude mít pozměněnou podobu. Ta přinese oživení teoretické části i větší zaměření na užitečné dovednosti v části praktické. V prvním týdnu už se do programu aktualizované dopravní výchovy přihlásilo téměř 60 tříd s více než 1300 žáky.

„Chceme, aby byla dopravní výchova pro žáky co nejpřínosnější, proto jsme se rozhodli provést na základních školách průzkum zaměřený na tento typ výuky. Z výsledků následně vyplynulo, že by školy upřednostnily výuku teorie ve vlastních prostorech – dosud na ni dojíždějí do učebny na Cacovické. Lektoři tedy budou nově na teoretickou část docházet za dětmi. Dalším důležitým podnětem, který jsme zohlednili, je možnost online výuky, pokud by to situace vyžadovala. Na základě průzkumu a metodických doporučení byl vytvořen plán aktivit dopravní výchovy pro rok 2022,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Aby teorie nebyla jen ve znamení sezení u počítače, budou se vyučující snažit děti maximálně zapojit do výuky. „Vyučující budou mít k dispozici řadu pomůcek, které dětem formou hry přiblíží všechna důležitá pravidla a pomůžou jim zapamatovat si je. Teorii jsme ale nově začali nabízet i starším žákům, kteří se dříve dopravní výuky účastnili minimálně. Ze zkušeností však vyplývá, že děti z druhého stupně často v pravidlech silničního provozu tápou,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Velký důraz bude kladen na praktickou část výuky, která bude probíhat nejen na dopravním hřišti v Komíně, ale i v okolí škol. „Nejlepším způsobem, jak si člověk osvojí pravidla silničního provozu, je přímo v terénu. Proto budou žáci chodit za doprovodu lektorů na vycházky, při nichž budou cvičně řešit různé situace, třeba přecházení konkrétních křižovatek. Na dopravním hřišti si zase procvičí na kole nebo koloběžce, jak například správně brzdit, aby zastavili na červené, kde nejlépe zastavit, aby měli ze své pozice dostatečný výhled do křižovatky, jak ukázat změnu směru jízdy rukou a současně řídit kolo apod. Z praxe víme, že tyto činnosti dělají dětem problémy, proto chceme, aby byla dopravní výchova opravdu přínosná,“ upřesnil Petr Kratochvíl.

Odbor dopravy MMB pro žáky a veřejnost připravuje na příští rok akce s dopravní tematikou a soutěže, třeba tradiční Bezpečně Brnem a Bezpečně Brnem junior. Veškeré informace o dopravní výchově včetně rezervačního systému najdete na https://brnoinmotion.cz/dopravni-vychova/. Během prvního týdne (1. až 5. listopadu 2021) od spuštění objednávkového systému si výuku zarezervovalo 58 tříd s více než 1300 žáky.

Město Brno také začalo prověřovat možnosti pro vybudování dalšího dopravního hřiště. Cílem je zlepšit dostupnost tohoto typu výuky pro žáky, pedagogy a školy.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.