Přeskočit na obsah

Namísto sezení u počítače praktické dovednosti. Dopravní výchova se zaměří na reálné situace v životě dětí

09. listopadu 2021
Dopravní výchovu pro brněnské žáky primárně zajišťuje Městská policie Brno na dopravním hřišti na Riviéře. Poptávka je nicméně větší než jeho kapacita, z tohoto důvodu Odbor dopravy MMB nabízí doplňkovou dopravní výchovu. V letošním roce prošla její forma revizí a od Nového roku bude mít pozměněnou podobu. Ta přinese oživení teoretické části i větší zaměření na užitečné dovednosti v části praktické. V prvním týdnu už se do programu aktualizované dopravní výchovy přihlásilo téměř 60 tříd s více než 1300 žáky.

„Chceme, aby byla dopravní výchova pro žáky co nejpřínosnější, proto jsme se rozhodli provést na základních školách průzkum zaměřený na tento typ výuky. Z výsledků následně vyplynulo, že by školy upřednostnily výuku teorie ve vlastních prostorech – dosud na ni dojíždějí do učebny na Cacovické. Lektoři tedy budou nově na teoretickou část docházet za dětmi. Dalším důležitým podnětem, který jsme zohlednili, je možnost online výuky, pokud by to situace vyžadovala. Na základě průzkumu a metodických doporučení byl vytvořen plán aktivit dopravní výchovy pro rok 2022,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Aby teorie nebyla jen ve znamení sezení u počítače, budou se vyučující snažit děti maximálně zapojit do výuky. „Vyučující budou mít k dispozici řadu pomůcek, které dětem formou hry přiblíží všechna důležitá pravidla a pomůžou jim zapamatovat si je. Teorii jsme ale nově začali nabízet i starším žákům, kteří se dříve dopravní výuky účastnili minimálně. Ze zkušeností však vyplývá, že děti z druhého stupně často v pravidlech silničního provozu tápou,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Velký důraz bude kladen na praktickou část výuky, která bude probíhat nejen na dopravním hřišti v Komíně, ale i v okolí škol. „Nejlepším způsobem, jak si člověk osvojí pravidla silničního provozu, je přímo v terénu. Proto budou žáci chodit za doprovodu lektorů na vycházky, při nichž budou cvičně řešit různé situace, třeba přecházení konkrétních křižovatek. Na dopravním hřišti si zase procvičí na kole nebo koloběžce, jak například správně brzdit, aby zastavili na červené, kde nejlépe zastavit, aby měli ze své pozice dostatečný výhled do křižovatky, jak ukázat změnu směru jízdy rukou a současně řídit kolo apod. Z praxe víme, že tyto činnosti dělají dětem problémy, proto chceme, aby byla dopravní výchova opravdu přínosná,“ upřesnil Petr Kratochvíl.

Odbor dopravy MMB pro žáky a veřejnost připravuje na příští rok akce s dopravní tematikou a soutěže, třeba tradiční Bezpečně Brnem a Bezpečně Brnem junior. Veškeré informace o dopravní výchově včetně rezervačního systému najdete na https://brnoinmotion.cz/dopravni-vychova/. Během prvního týdne (1. až 5. listopadu 2021) od spuštění objednávkového systému si výuku zarezervovalo 58 tříd s více než 1300 žáky.

Město Brno také začalo prověřovat možnosti pro vybudování dalšího dopravního hřiště. Cílem je zlepšit dostupnost tohoto typu výuky pro žáky, pedagogy a školy.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.