Přeskočit na obsah

Namísto brownfieldů bydlení, služby a práce. Město navazuje spolupráci s investory – kolem bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru vznikne nová čtvrť

17. března 2021
Revitalizace dvou brownfieldů, areálu bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru, dá vzniknout nové moderní městské čtvrti. Ta bude naplňovat vizi města krátkých vzdáleností, v němž jsou vzájemně dostupné bydlení, práce, služby, vzdělávání a volnočasové aktivity. Základní principy koordinovaného postupu přeměny rozvojového území a výstavby definuje Smlouva o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, společností Nová Zbrojovka a IMOS development otevřeným podílovým fondem. Dnes ji projednala Rada města Brna a doporučila její schválení zastupitelům.

„Namísto továrních areálů bydlení, služby a pracovní příležitosti. K tomu odpovídající dopravní dostupnost, rekreační plochy i vybudování nové školy a dvou školek, to jsou viditelné příklady plánované spolupráce na vzniku nové čtvrti,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Unikátní je nový bulvár. Čtyřpruhová pozemní komunikace charakteru městské třídy má být široká 30 metrů a její součástí bude jízdní cyklopruh v každém směru jízdy a stromořadí.“

Plán dopravního řešení upřesnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl: „Nová čtvrť bude napojena na veřejnou hromadnou dopravu, prodloužením a propojením ulic Dukelská a Šámalova vznikne zcela nový bulvár propojující Husovice a Židenice. Nová komunikace také vymístí z velkého městského okruhu část hromadné dopravy, jejíž trasy aktuálně po tomto okruhu vedou. Tím bude na velkém městském okruhu zaručena výrazně lepší propustnost a plynulost dopravy, přičemž se uleví stávající přetížené ulici Dukelské.“

Současně se řeší veškerá potřebná infrastruktura. „Plánujeme přeložení stávající a také založení nové kmenové stokové sítě nebo protipovodňová opatření, bez kterých není možno rozvíjet celé území,“ připomněl radní pro investice David Grund.

Konstrukce Smlouvy o spolupráci, financování projektů a jejich budoucí majetkoprávní vypořádání vychází z připravovaných Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, které jsou na programu nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Brna. „Na dnes projednávanou smlouvu budou v rámci postupné výstavby projektů navazovat dílčí smlouvy – například smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury či smlouvy majetkoprávního charakteru. Principy financování projekčních činností a samotné realizace či převodu pozemků do vlastnictví města jsou nastaveny tak, aby bylo dosaženo souladu s legislativou týkající se zadávání veřejných zakázek,“ uzavřela téma primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Smlouva o spolupráci zachycuje tyto projekty:
1) ÚPRAVA VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ
2) BULVÁR PŘES ULICI BRATŘÍ MRŠTÍKŮ
3) NOVÁ DUKELSKÁ
4) SPORTOVNÍ NÁBŘEŽÍ
5) NOVÝ MOST PŘES SVITAVU
6) NOVÁ ŠÁMALOVA
7) PROPOJENÍ UL. MARKÉTY KUNCOVÉ
8) ROZŠÍŘENÍ UL. ŠÁMALOVA A ÚPRAVY ULICE ZÁBRDOVICKÁ
9) MHD – TROLEJBUSOVÉ VEDENÍ
10) PŘELOŽENÍ KMENOVÉ STOKY E A ZALOŽENÍ KMENOVÉ STOKY E1
11) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ – V ÚSEKU 21 A 22
12) PROJEKT 12 ZŠ V AREÁLU ZBROJOVKY
13) Projekt 13 MŠ NA OBOU ÚZEMÍCH
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.