Přeskočit na obsah

Nákup jízdenky v Brně bude ještě jednodušší, DPMB spustí platbu kartou ve vozech

18. června 2020
Cestujícím v Brně skončí starosti s nákupem jednorázové jízdenky. Od 1. července 2020 Dopravní podnik města Brna spouští druhou vlnu elektronického odbavování cestujících, díky kterému si zájemci mohou zakoupit jízdenku přímo ve voze bezkontaktně. Stačí, když po nástupu přiloží kartu k validátoru. Celý systém stál podnik 65 miliónů korun, třetinu pokryje dotace, kterou se DPMB podařilo získat.

 „Bezkontaktní nákup jízdenek přímo ve vozech je velkým krokem kupředu v modernizaci brněnské městské hromadné dopravy. Pro cestující bude znamenat větší pohodlí a méně starostí s nákupem jízdenky. Zároveň ale ponecháváme možnost koupi papírových jízdenek pro ty, kterým více vyhovuje tato varianta. I koronavirová krize ukázala, že jsou veškeré bezkontaktní služby nejen komfortnější, ale i bezpečnější a žádanější,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 „Do všech vozů jsme nechali nainstalovat na 3000 nových validátorů, které umožní bezkontaktní nákup jízdenky, a to jak platební kartou, tak obdobnými platebními prostředky, jako jsou mobilní telefon nebo hodinky vybavené příslušnou platební aplikací,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Základním principem celého systému je jednoduchost. „Pro nákup jednorázové jízdenky platí jednouché pravidlo – pípnout si u validátoru při každém nástupu do vozu MHD. Systém tak automaticky započítá hodinovou jízdenku za 25 Kč. Pouze pokud má cestující zájem o jízdenku na 15 minut, pípne si i při výstupu. Systém na konci dne jízdy vyhodnotí a zvolí pro cestujícího nejvýhodnější variantu,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

 Jednorázové jízdenky v Brně využívá stabilně 25 procent cestujících, kteří za ně ročně utratí 350 miliónů Kč. „Ročně prodáme na 16 miliónů jednorázových jízdenek. Třetinu tvoří papírové, nakupované v trafikách a prodejnách DPMB, třetinu jízdenky z jízdenkových automatů a zbývající, stále rostoucí část, tvoří SMS jízdenky a jízdenky přes mobilní aplikace SEJF a DPMB info,“ přiblížil vedoucí tarifního odboru Dopravního podniku města Brna Vít Prýgl.

Náklady na pořízení téměř 3000 validátorů a spuštění systému činí pro DPMB téměř 65 miliónů korun, třetinu z nich pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

První etapu elektronického odbavování cestujících, která umožňuje bezkontaktní nákup předplatních jízdenek a jako identifikátor využívá bezkontaktní bankovní karty, spustil Dopravní podnik města Brna jako první v České republice v roce 2017. „Předplatní jízdenky využívá v Brně 75 procent cestujících, proto jsme v první řadě usilovali o jejich elektronizaci, nyní bude nákup jízdenek jednoduchý úplně pro všechny,“ dodal Havránek.

 Jak systém jízdenky účtuje?

 Pokud se cestující přepravují pouze v Brně (tarifní zóny 100 a 101) a nevybírají si konkrétní jízdenky z nabídky terminálu, systém vypočítá jízdné automaticky. A to:

·     Při prvním pípnutí po nástupu do vozu automaticky naúčtuje základní přestupní jízdenku za 25 Kč, která platí 60 minut (nebo až na konečnou daného spoje, pokud vůz nepřejede hranice tarifních zón 100 a 101).

·        Pokud si do 15 minut „odpípnou“ při výstupu z vozu a cestu tak ukončí, systém jízdenku změní
na patnáctiminutovou za 20 Kč. Pokud by ale cestující během jedné hodiny „napípali“ těchto patnáctiminutových jízdenek více, systém mu je započítá dohromady a naúčtuje jen jednu hodinovou jízdenku za 25 Kč.

·      Po celém dni cestování systém spočítá, kolik cestující utratili a naúčtuje jim optimální jízdné — nanejvýš však 90 Kč za celodenní jízdenku.

 Jak postupovat při nákupu jiných jízdenek?

 K nákupu většího množství jízdenek nebo jiných druhů slouží displej validátoru, na kterém si cestující svou variantu navolí a zaplatí za ně kartou.

 Čím je možné za jízdenku zaplatit?

Za jízdenky je možné platit kartami Visa a Mastercard, které podporují bezkontaktní platby, ale také mobilem nebo chytrými hodinkami s nainstalovanými platebními aplikacemi (Apple Pay, Google Pay apod.).

Je také možné využít anonymní karty (k zakoupení v prodejnách DPMB, a.s. za 99 Kč), na kterou si cestující uloží finanční obnos a z něj pak čerpají. Kartu je nutné přiložit pod displej ke svítícímu symbolu bezkontaktní platby.

Jak probíhá kontrola jízdenek?

Revizoři DPMB jsou vybaveni čtečkami, které využívají i při kontrolách předplatních elektronických jízdenek. Cestující k zařízení přiloží svou kartu a pracovníkovi přepravní kontroly se zobrazí zelený symbol OK. Čtečka je určená pouze ke kontrole jízdenek, její použití je zcela bezpečné.

Je systém i finančně výhodný?

Ano, kromě toho, že za den nezapočítá více než 90 Kč, mohou cestující na hodinovou jízdenku jezdit déle než jen šedesát minut. Lze toho využít ve dvou případech:

·      Pokud jejich cesta zahrnuje přestupy a do posledního vozu na své cestě nastoupí (a pípnou si) ještě před koncem šedesáté minuty své cesty, platí jim jízdenka až na konečnou tohoto posledního vozu, i když jim celá cesta trvala více než 60 minut. 

·        Pokud cestující jedou jedním vozem bez přestupu (například okružním autobusem kolem města), platí mu jízdenka až na konečnou, i když vůz jede více než 60 minut. Pokud ale po šedesáté minutě cesty nastoupí do dalšího vozu, pípne si nástup a jede dál, pak už jim systém naúčtuje další jízdenku. Nesmí také během cesty opustit tarifní zóny 100 a 101, protože jízdenky takto zakoupené platí pouze
v městských zónách.

Jak získat doklad o zaplacení?

Doklady o zaplacení jsou následující den dostupné v eshopu Brno iD. Pokud mají cestující svůj uživatelský účet, najdou daňový doklad zde. Pokud účet zřízený nemají, zadají v eshopu číslo karty nebo číslo bankovní transakce.

Je systém bezpečný?

Ano. Dopravní podnik města Brna nezískává o cestujících žádné informace, a to ani o kartě, účtu nebo trasách, na kterých se pohybují. Při nákupu jízdenek nemůže odejít žádná jiná platba, stejně tak to není možné ani při kontrole jízdenek. Po nákupu jízdného je nastavena z bezpečnostních důvodů časová prodleva, aby nemohlo dojít k nechtěnému nákupu další jízdenky.

Jak zjistit, jak dlouho ještě jízdenka platí?

Na každém terminálu se nachází tlačítko "Informace o kartě". Po přiložení karty se na displeji zobrazí, kdy byla daná jízdenka nebo jízdenky zakoupeny. Tuto funkci mohou využívat i majitelé elektronických předplatních jízdenek, kteří po přiložení k zařízení získají informaci o platnosti jejich šalinkarty.

Kde získat více informací?

Dopravní podnik rovněž spouští informační kampaň, kterou chce o nové službě informovat, a to jak prostřednictvím webu a sociálních sítí, tak letáky ve vozech nebo reklamními polepy na vozech MHD nebo videem. Kompletní informace včetně konkrétních příkladů najdou cestující na webových stránkách www.pipniajed.cz nebo www.dpmb.cz.

Kontakt:

Mgr. Hana Tomaštíková

tisková mluvčí DPMB, a.s.

htomastikova@dpmb.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.