Přeskočit na obsah

Nájemce poškodil památku a dluží na nájemném. Teď chce po městu slevu

03. dubna 2019
Vymalovat památku jako dračí sluj nečinilo žádný problém nájemci Muzejky (Moravské náměstí 15), společnosti GATTAMELATA. Bez konzultace s památkáři „ozdobil“ několik stěn v mezipatře tzv. Berglovy vily olejovými barvami. Následkem toho nezískal jejich kladné stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu. Nyní se společnost u radních domáhala prominutí nájemného za uplynulé měsíce s tím, že bez kolaudace nemohla provozovat restauraci a generovat zisk.

Brněnští radní dnes nesouhlasili s požadavkem společnosti GATTAMELATA, a. s., která se domáhala prominutí nájemného z prostor bývalé Muzejky za uplynulé měsíce. „Vzhledem k tomu, že nájemce řadu úprav objektu provedl v rozporu s projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením, čímž sám znemožnil kolaudaci prostor v předpokládaném termínu, neměli jsme důvod jeho žádosti vyhovět,“ vysvětlil náměstek primátorky Oliver Pospíšil.

Kolaudaci prostor, které má společnost GATTAMELATA pronajaté a předané od května 2016, brzdí řada závad. U vybudovaných pecí je například z hlediska protipožárních opatření tolik nedostatků, že žádost o stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK musela být stažena hned na místě při prováděné kontrole.
Samostatnou kapitolu pak představuje „dekorativní“ výmalba v mezipatře a malba loga firmy v místě bývalého bufetu, obojí provedené v rozporu s vydaným závazným stanoviskem. Ačkoliv je celá budova tzv. Berglovy vily zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, nájemce výmalbu realizoval bez předchozího projednání s památkáři.

„Odbor památkové péče vyzval k odstranění už 31. ledna, ale došlo k němu až v těchto dnech. Nyní se bude prověřovat, zda k tomu došlo podle předpisů za spoluúčasti Národního památkového ústavu a zda je tímto památka uvedena do původního stavu. Podle dalšího vývoje pak budeme jako pronajímatel zvažovat další kroky, kterými může být požadování náhrady škody, nebo dokonce i vypovězení smlouvy,“ uzavřel Oliver Pospíšil

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail:
loukotova.radka@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.