Nadšení ze společného tvoření hudby. To je projekt OnStage - Tiskový servis

Nadšení ze společného tvoření hudby. To je projekt OnStage

  • 16. února 2022
  • 2 minuty čtení

Příklad dobré praxe, hudební projekt OnStage – Music Schools For Social Change, v Brně pokračuje. Rozšířené hudební vzdělávání probíhá na školách v sociálně vyloučených lokalitách a pomáhá bojovat proti předčasnému odchodu z povinné školní docházky a tím proti nezaměstnanosti mladých. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit dotaci pro ZŠ a MŠ Merhautova na tento projekt.

OnStage funguje v Brně od roku 2018 a setkal se s pozitivním přijetím na několika vytipovaných školách v sociálně vyloučených lokalitách. „Tento inkluzivní přístup k výuce hudby pochází ze Španělska a rozšířil se po celé Evropě. V České republice jsme první město, které se do projektu zapojilo. I přes ztížené podmínky způsobené pandemií covid-19 získal OnStage velmi kladné přijetí jak ze strany škol a pedagogů, tak i žáků. Brno se dokonce stalo hlavním partnerským městem v nové česko-slovenské síti přenosu projektu ve spolupráci s českým Ministerstvem pro místní rozvoj a slovenským Ministerstvem dopravy a výstavby. OnStage se pod brněnským vedením rozroste do dalších sedmi měst,“ uvedl radní pro kulturu Marek Fišer.

Projektu se nyní účastní ZŠ a MŠ Merhautova, ZŠ nám. 28. října, MŠ Sýpka a ve spolupráci s organizací IQ Roma servis vznikl komunitní pěvecký sbor otevřený všem věkovým skupinám. Vzhledem k velmi pozitivní odezvě lze považovat programy v rámci projektu OnStage za funkční nástroj k posilování sociální inkluze
v rizikových oblastech města, a proto byl OnStage zahrnut do návrhu Akčního plánu Brno 2050 a do Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna s cílem šířit jej i do dalších brněnských škol.

„Škola na Merhautově se věnuje konkrétně výuce hry na kytaru a kroužku se od začátku projektu zúčastnilo již více než 100 žáků. Vzhledem k velkému zájmu bylo potřeba dokoupit další nástroje a pedagogové se také více věnovali individuální výuce, a to převážně v online režimu. Na rozdíl od tradiční výuky na ZUŠ není primárním cílem dokonale ovládnout nástroj, ale důraz je kladen na nadšení ze spolupráce a sdílení společného tvoření hudby,“ doplnil radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Dotace v hodnotě 600 000 korun zajistí rozšířené hudební vzdělávání ve škole na Merhautově po celý letošní rok. ZŠ nám. 28. října kvůli přerušení projektu v důsledku pandemie nevyčerpala dotaci z loňského roku, proto bude její čerpání prodlouženo až do roku 2022.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky