Přeskočit na obsah

Nadaní studenti si díky projektu Brno Ph.D. Talent rozdělí téměř deset milionů

03. června 2020
Projekt Brno Ph.D. Talent je unikátní program podpory pro nadějné doktorandy přírodovědných a technických oborů. Brněnští radní doporučují zastupitelstvu poskytnout na tento projekt dotaci ve výši 9,3 milionu korun zájmovému sdružení právnických osob JCMM. Formou stipendií tak bude podpořeno 25 nejtalentovanějších doktorandů letošního ročníku projektu.

„Pro rozvoj vědy v Brně je důležité přilákat talentované mladé lidi k vědecké kariéře a udržet je v regionu. Důležitá je i podpora jejich vědeckého výzkumu, který konkrétně v Brně úzce souvisí s místními špičkovými vědeckými centry,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt Brno Ph.D. Talent si klade za cíl motivovat talentované studenty k doktorskému studiu, podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti strategického řízení výzkumu a posílit a upevnit jejich vazbu na region. Nástroje k naplnění těchto cílů jsou poskytnutí stabilní finanční podpory formou doplňkového stipendia, zajištění komplexního programu kariérního rozvoje a vytvoření komunity aktivních mladých vědců spolupracujících s městem Brnem.

„Brno Ph.D. Talent reaguje na nevyhovující podmínky doktorského studia v České republice. Doplňková stipendia přímo zlepšují finanční podmínky doktorandů a program kariérního rozvoje upevňuje schopnosti doktorandů nezbytné pro strategické řízení výzkumu. Projekt jako celek oceňuje a motivuje talentované mladé vědce a umožňuje jim plné nasazení při studiu a vědecké práci. Díky svému renomé prestižní soutěže zvyšuje atraktivitu doktorského studia přírodovědných a technických oborů v Brně,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Brno Ph.D. Talent má od roku 2009 na kontě 11 soutěžních ročníků a několik set podpořených nadaných studentů. V Brně zůstalo na vědeckých pozicích přibližně 70 procent z podpořených doktorandů, řada
z nich přitom pochází z jiných regionů, nebo dokonce zemí a bez programu Brno Ph.D. Talent by do Brna studovat a pracovat nepřijeli. Projekt je významnou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.