Na zastávkách MHD přibudou chybějící přístřešky

  • 11. září 2019
Městská hromadná doprava v Brně obsluhuje 1 450 zastávek, na 573 z nich mohou cestující využít instalované přístřešky. Toto číslo by se mělo v příštích měsících navyšovat.

Na území města Brna stojí 1 450 zastávkových označníků pro nástup do vozidel a výstup. Pouze na 573 místech jsou instalovány přístřešky, které mohou cestující využít pro posezení nebo ukrytí před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Město dalo Dopravnímu podniku města Brna pokyn k prověření možnosti umístění přístřešků na další zastávky, kde v současnosti chybí.

„Nechali jsme zpracovat projekt, který vytipovává prvních osm míst, kde by ještě v letošním roce mohly být přístřešky pro cestující instalovány. Jedná se například o zastávky Ústřední hřbitov, Nové sady nebo Anthropos,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Mezi kroky, které se v rámci projektu musí řešit, je například posouzení majetkové příslušnosti ploch, na kterých by nové přístřešky měly vyrůst. Zároveň je nutné vyhodnotit, jaký typ přístřešku pro kterou lokalitu zvolit – od standardních prosklených až po přístřešky typu SMART, které cestující znají například z Moravského náměstí.

„Uvědomujeme si, že úroveň cestování je dána nejen kvalitou služeb a vozů dopravce, ale i kvalitou navazující infrastruktury, kterou prostor pro cestující rozhodně je,“ dodal Kratochvíl.

V rámci pilotního projektu by měly být do konce roku přístřešky instalovány na tyto zastávky MHD: Ústřední hřbitov (pro tramvaj i autobus v obou směrech), Velodrom (oba směry), Nové sady (oba směry), Anthropos (oba směry), Krematorium (autobus ve směru z centra), Výstaviště – hlavní vstup (směr do centra), Kuldova (směr do centra) a Moravské náměstí (tramvaje 1, 6 – oba směry).

Pilotní projekt bude hradit Dopravní podnik města Brna, případné další pokračování bude diskutováno.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy