Na základní škole Otevřená vznikne nová přístavba

  • 16. října 2019
Další z brněnských škol se dočká modernizace. V městské části Žebětín bude rozšířena Základní škola Otevřená. Vznikne zde nový pavilon, upravena bude i současná budova školy. Brněnští radní dnes vybrali pro tuto zakázku nejvhodnější nabídku, kterou podala firma PS BRNO, s. r. o., s nabídkovou cenou 40 980 450 Kč bez DPH.

„Jsem ráda, že budou moci žáci této školy využívat nové moderní učebny a další prostory. Věřím, že se jim v takovém prostředí bude lépe učit a že se práce stane příjemnější i pro pedagogy a další personál. Navíc se modernizací navýší kapacita, což usnadní život více rodičům z blízkého okolí,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zakázka zahrnuje přístavbu nového dvoupodlažního pavilonu s plochou střechou. „Stavbaři také přistaví druhé podlaží nad vstupním pavilonem a dále v nynější budově vznikne byt pro školníka. V nové přístavbě vznikne osm šaten, pět učeben, tři kabinety a toalety,“ popsal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Plánování úprav na škole se účastnili i zástupci městské části Brno-Žebětín. Její starosta Vít Beran dodal: „V novém podlaží stávající budovy poslouží žákům a učitelům čtyři učebny, dva kabinety, dva sklady pomůcek a hygienické zázemí. Zvětšením prostor se provoz školy rozšíří o II. stupeň.“

Po celou doby výstavby budou žáci využívat boční vchod do školy. Od dubna do konce prázdnin bude omezen provoz ve vstupním pavilonu, kde je administrativa, šatny, dílny a jedna třída. „Je skvělé, že se nám podařilo vyčlenit finance na tuto významnou investiční akci, která zlepší podmínky a možnosti vzdělávání pro žáky nejen ze Žebětína. Součástí stavby jsou i přeložky vodovodu, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu a rozšíření kotelny,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund.

Po výběru zhotovitele běží 15denní odvolací lhůta, následně bude podepsána smlouva a předáno staveniště. Práce by mohly začít během listopadu a budou probíhat za provozu školy po dobu 15 měsíců.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy