Na Veveří je nevyhovující sběrné středisko odpadu. Město chce postavit nové

  • 10. března 2021
Brněnští radní odsouhlasili záměr vybudovat nové sběrné středisko odpadu v k. ú. Veveří. To stávající už nevyhovuje ani zázemím, ani velikostí. Chybí zde napojení na vodovod i kanalizaci a plocha 620 m2 není pro bezproblémovou obslužnost dostatečná. Navíc je v těchto místech plánována výstavba Akademického náměstí včetně parkovacího domu.

Stávající Sběrné středisko odpadu Veveří je zejména pro svou polohu v centru města důležitou součástí infrastruktury pro nakládání s komunálním odpadem v Brně a občané jej hojně využívají. „Jen během posledních dvou let zde Brňané ročně odevzdali kolem 880 tun odpadu z celkových 20000 tun. Kromě objemných, nebezpečných a materiálově využitelných složek komunálního odpadu zde občané ukládají i dále využitelné věci a nábytek v rámci projektů předcházení vzniku odpadů RE-USE a RE-NAB. Zejména o projekt RE-USE je na tomto sběrném místě velký zájem. Každý den ho navštíví několik desítek lidí a mezi ostatními vybranými sběrnými středisky, kde je tento projekt realizován, má Veveří jasné prvenství ve vybraných penězích darovaných na veřejnou sbírku za předměty v rámci projektu RE-USE. Měsíčně se zde vybere zhruba 10000 korun,“ uvedl první náměstek primátorky P. Hladík.

Nové sběrné středisko vznikne v blízkosti Právnické fakulty Masarykovy univerzity a po levé straně budoucího parkovacího domu. Středisko je navrženo tak, aby lépe odpovídalo požadavkům na jeho bezproblémový provoz a platným hygienickým normám. „Nový areál o celkové ploše cca 1125 m2 bude oplocen a kolem plotu budou vysázeny vhodné nízkorostoucí dřeviny, aby lépe zapadl do okolního prostředí. Vlastníkem a provozovatelem Sběrného střediska odpadu Veveří bude město Brno, obsluhu zajistí společnost SAKO Brno,“ upřesnil Petr Hladík.

Nové Sběrné středisko odpadu Veveří bude sloužit občanům jak k odkládání objemných, nebezpečných a materiálově využitelných složek komunálních odpadů, tak i k realizaci projektů předcházení odpadu RE-USE a RE-NAB.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy