Na Úvoze bude další zastávka. Zvýší se tak dopravní obslužnost v okolí ulice Trýbova - Tiskový servis

Na Úvoze bude další zastávka. Zvýší se tak dopravní obslužnost v okolí ulice Trýbova

  • 02. září 2020
  • 1 minuta čtení

Ulice Trýbova je nyní obsluhována městskou hromadnou dopravou pouze ve směru od Mendlova náměstí. Město Brno proto na této ulici připravuje propojení stávajících komunikací tak, aby ji bylo možné zjednosměrnit. Poté hodlá vybudovat párovou zastávku na ulici Úvoz, která zajistí dopravní obslužnost také ve směru na Mendlovo náměstí.

Umístění párové zastávky na Úvoze je komplikované s ohledem na rozhledové podmínky při výjezdu z ulice Trýbova. „Východiskem je napojení slepého úseku ulice Trýbova na okolní komunikace ve vnitrobloku. Severní část zjednosměrněného úseku poslouží pouze pro vjezd do lokality. Nová zastávka MHD na ulici Úvoz pak bude umístěna před domem č. 27, který jako jediný vybočuje z uliční čáry hlouběji do bloku,“ nastínil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Současně s propojením dojde k rekonstrukci povrchů příjezdové účelové komunikace v délce asi 190 metrů. Předpokládaná cena stavby je 5.150.000,- Kč včetně DPH.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: vasickova.jana@brno.cz


Další články z rubriky