Přeskočit na obsah

Na studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru město získá dotaci

10. června 2020
V souvislosti s přípravou projektu nového železničního uzlu město prověří možnosti navazující městské kolejové dopravy. Ta by vedla z jižní části města směrem na sever. Zda a v jaké podobě by tzv. severojižní kolejový diametr mohl fungovat, na to odpoví studie proveditelnosti. Rada města Brna se dnes zabývala jejím financováním a doporučila schválit zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Projekt nového železničního uzlu počítá s navýšením počtu dálkových i regionálních spojů. S tím je spojená potřeba zajištění městské dopravy, která má nyní své limity. Z tohoto důvodu si město nechá zpracovat studii, která by nám měla odpovědět na otázku, zda je stavba severojižního kolejového diametru proveditelná a případně za jakých podmínek. V současné době se pracuje na podmínkách výběrového řízení na zhotovitele studie,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Náklady na pořízení studie jsou 17 milionů Kč. Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to ve výši 16,5 milionu Kč. „Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu schválil SFDI požadavek ve výši 20 % požadované částky (3,3 miliony Kč). O zbytek si město může požádat příští rok,“ dodal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.   

Konkrétními cíli studie proveditelnosti je posouzení dopravních variant z hlediska realizovatelnosti a investičních nákladů. Dále se odborníci budou zabývat tím, jaký by měl projekt vliv na stávající zástavbu. „Pro rozvoj města bude zásadní snížení zatížení hlavních tramvajových tratí a zatraktivnění širšího centra Brno regionální železniční dopravou. Studie proveditelnosti také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Zásadním faktorem bude i ekonomické zhodnocení projektu a zda tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti,“ přiblížil Filip Chvátal.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje MMB, kteří připravují zadání výběrového řízení.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.