Přeskočit na obsah

Na studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru město získá dotaci

10. června 2020

V souvislosti s přípravou projektu nového železničního uzlu město prověří možnosti navazující městské kolejové dopravy. Ta by vedla z jižní části města směrem na sever. Zda a v jaké podobě by tzv. severojižní kolejový diametr mohl fungovat, na to odpoví studie proveditelnosti. Rada města Brna se dnes zabývala jejím financováním a doporučila schválit zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Projekt nového železničního uzlu počítá s navýšením počtu dálkových i regionálních spojů. S tím je spojená potřeba zajištění městské dopravy, která má nyní své limity. Z tohoto důvodu si město nechá zpracovat studii, která by nám měla odpovědět na otázku, zda je stavba severojižního kolejového diametru proveditelná a případně za jakých podmínek. V současné době se pracuje na podmínkách výběrového řízení na zhotovitele studie,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Náklady na pořízení studie jsou 17 milionů Kč. Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to ve výši 16,5 milionu Kč. „Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu schválil SFDI požadavek ve výši 20 % požadované částky (3,3 miliony Kč). O zbytek si město může požádat příští rok,“ dodal radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.   

Konkrétními cíli studie proveditelnosti je posouzení dopravních variant z hlediska realizovatelnosti a investičních nákladů. Dále se odborníci budou zabývat tím, jaký by měl projekt vliv na stávající zástavbu. „Pro rozvoj města bude zásadní snížení zatížení hlavních tramvajových tratí a zatraktivnění širšího centra Brno regionální železniční dopravou. Studie proveditelnosti také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Zásadním faktorem bude i ekonomické zhodnocení projektu a zda tím dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti,“ přiblížil Filip Chvátal.

Nositelem projektu je Kancelář architekta města Brna a Odbor územního plánování a rozvoje MMB, kteří připravují zadání výběrového řízení.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.