Na sporák až devět tisíc, na digestoř maximálně tři. Město stanovilo výši, v níž bude nájemníkům kompenzovat opravy

  • 15. července 2020
Změna pravidel pronájmu městských bytů, kterou brněnští zastupitelé schválili v červnu, umožnila městským částem nechat nájemníky provádět drobnější opravy a rekonstrukce na vlastní pěst. Radní dnes schválili ceník stanovující maximální výši uznatelných nákladů u jednotlivých typů prací.

Červnové usnesení uvolnilo městským částem ruce v tom, že mohou nabídnout zájemcům o městské byty i ty jednotky, které nejsou bez oprav způsobilé k užívání. Jde přitom zvláště o drobné rekonstrukce, rozsáhlejší práce bude stále provádět město nebo městská část.

Celkové náklady na provedení drobných prací nesmí přesáhnout limit 2 500 Kč/m2. „K tomu jsme nyní stanovili limit pro jednotlivé typy úprav. Do ceny jsme zahrnuli veškeré související náklady, jako je demontáž stávajícího zařízení, montáž nového, cena materiálu, stavební práce apod. Při určování limitu jsme vycházeli z cenové soustavy RTS, pracovali jsme také s aktuálně používanými ceníky v městských částech Brno-střed a Brno-
-sever,“
popsal náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

„Nájemník samozřejmě může do zařízení investovat i více. Kompenzaci, například umořením v nájmu, ale městská část poskytne pouze do výše stanovené ceníkem. Situace tak ale přinese výhody pro obě strany. Městské části se budou moci soustředit na větší opravy a drobné nechat nájemníkům, kteří se tak dostanou k většímu množství bytů než dosud. Obyvatelům se tím zároveň otevírá možnost zvelebit si byty podle svých představ,“ doplnil Jiří Oliva.

Výše uznatelných nákladů se bude každý rok k 1. červenci navyšovat o částku odpovídající indexu ročního nárůstu cen stavebních děl, který vyhlašuje Český statistický úřad.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy