Přeskočit na obsah

Na sporák až devět tisíc, na digestoř maximálně tři. Město stanovilo výši, v níž bude nájemníkům kompenzovat opravy

15. července 2020

Změna pravidel pronájmu městských bytů, kterou brněnští zastupitelé schválili v červnu, umožnila městským částem nechat nájemníky provádět drobnější opravy a rekonstrukce na vlastní pěst. Radní dnes schválili ceník stanovující maximální výši uznatelných nákladů u jednotlivých typů prací.

Červnové usnesení uvolnilo městským částem ruce v tom, že mohou nabídnout zájemcům o městské byty i ty jednotky, které nejsou bez oprav způsobilé k užívání. Jde přitom zvláště o drobné rekonstrukce, rozsáhlejší práce bude stále provádět město nebo městská část.

Celkové náklady na provedení drobných prací nesmí přesáhnout limit 2 500 Kč/m2. „K tomu jsme nyní stanovili limit pro jednotlivé typy úprav. Do ceny jsme zahrnuli veškeré související náklady, jako je demontáž stávajícího zařízení, montáž nového, cena materiálu, stavební práce apod. Při určování limitu jsme vycházeli z cenové soustavy RTS, pracovali jsme také s aktuálně používanými ceníky v městských částech Brno-střed a Brno-
-sever,“
popsal náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

„Nájemník samozřejmě může do zařízení investovat i více. Kompenzaci, například umořením v nájmu, ale městská část poskytne pouze do výše stanovené ceníkem. Situace tak ale přinese výhody pro obě strany. Městské části se budou moci soustředit na větší opravy a drobné nechat nájemníkům, kteří se tak dostanou k většímu množství bytů než dosud. Obyvatelům se tím zároveň otevírá možnost zvelebit si byty podle svých představ,“ doplnil Jiří Oliva.

Výše uznatelných nákladů se bude každý rok k 1. červenci navyšovat o částku odpovídající indexu ročního nárůstu cen stavebních děl, který vyhlašuje Český statistický úřad.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.