Přeskočit na obsah

Na soše G. J. Mendela budou spolupracovat město a opatství

02. září 2020
V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. V rámci oslav tohoto jubilea je plánováno také odhalení sochy tohoto vědce na Mendlově náměstí. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit uzavření memoranda mezi městem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina.

„Cílem tohoto memoranda je vytvořit podmínky podpory a vzájemného porozumění v průběhu přípravy a samotné realizace sochy Gregora Johanna Mendela na Mendlově náměstí. Chceme, aby toto dílo vyjadřovalo odkaz jeho vědeckého bádání pro lidstvo a zároveň bylo jakýmsi symbolem samotného vědeckého bádání v oblasti genetiky. Realizátorem díla bude Společně, o. p. s., jež zafinancuje dílo v částce 15 milionů korun, kterou získá z veřejné sbírky. Město Brno pak poskytne dotaci ve výši 10 milionů korun,“ vysvětlil I. náměstek primátorky Petr Hladík.

Město zároveň umožní realizátorovi bezplatně umístit dílo na pozemek p. č. 809/1 v k. ú. Staré Brno, jenž je ve vlastnictví města (zelená plocha mezi zastávkou trolejbusů a autobusové linky 84 a 82). 

„Podoba díla vzejde z veřejné soutěže o návrh, přičemž porota bude mít 9 členů. Z toho 4 závislí členové budou zástupci města Brna a opatství. Socha bude realizována do 30. června 2022, tedy ke dni výročí, a bude v majetku a následné péči realizátora,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.