Na soše G. J. Mendela budou spolupracovat město a opatství - Tiskový servis

Na soše G. J. Mendela budou spolupracovat město a opatství

  • 02. září 2020
  • 2 minuty čtení

V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. V rámci oslav tohoto jubilea je plánováno také odhalení sochy tohoto vědce na Mendlově náměstí. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit uzavření memoranda mezi městem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina.

„Cílem tohoto memoranda je vytvořit podmínky podpory a vzájemného porozumění v průběhu přípravy a samotné realizace sochy Gregora Johanna Mendela na Mendlově náměstí. Chceme, aby toto dílo vyjadřovalo odkaz jeho vědeckého bádání pro lidstvo a zároveň bylo jakýmsi symbolem samotného vědeckého bádání v oblasti genetiky. Realizátorem díla bude Společně, o. p. s., jež zafinancuje dílo v částce 15 milionů korun, kterou získá z veřejné sbírky. Město Brno pak poskytne dotaci ve výši 10 milionů korun,“ vysvětlil I. náměstek primátorky Petr Hladík.

Město zároveň umožní realizátorovi bezplatně umístit dílo na pozemek p. č. 809/1 v k. ú. Staré Brno, jenž je ve vlastnictví města (zelená plocha mezi zastávkou trolejbusů a autobusové linky 84 a 82). 

„Podoba díla vzejde z veřejné soutěže o návrh, přičemž porota bude mít 9 členů. Z toho 4 závislí členové budou zástupci města Brna a opatství. Socha bude realizována do 30. června 2022, tedy ke dni výročí, a bude v majetku a následné péči realizátora,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz
Další články z rubriky