Přeskočit na obsah

Na soše G. J. Mendela budou spolupracovat město a opatství

02. září 2020

V roce 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. V rámci oslav tohoto jubilea je plánováno také odhalení sochy tohoto vědce na Mendlově náměstí. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit uzavření memoranda mezi městem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina.

„Cílem tohoto memoranda je vytvořit podmínky podpory a vzájemného porozumění v průběhu přípravy a samotné realizace sochy Gregora Johanna Mendela na Mendlově náměstí. Chceme, aby toto dílo vyjadřovalo odkaz jeho vědeckého bádání pro lidstvo a zároveň bylo jakýmsi symbolem samotného vědeckého bádání v oblasti genetiky. Realizátorem díla bude Společně, o. p. s., jež zafinancuje dílo v částce 15 milionů korun, kterou získá z veřejné sbírky. Město Brno pak poskytne dotaci ve výši 10 milionů korun,“ vysvětlil I. náměstek primátorky Petr Hladík.

Město zároveň umožní realizátorovi bezplatně umístit dílo na pozemek p. č. 809/1 v k. ú. Staré Brno, jenž je ve vlastnictví města (zelená plocha mezi zastávkou trolejbusů a autobusové linky 84 a 82). 

„Podoba díla vzejde z veřejné soutěže o návrh, přičemž porota bude mít 9 členů. Z toho 4 závislí členové budou zástupci města Brna a opatství. Socha bude realizována do 30. června 2022, tedy ke dni výročí, a bude v majetku a následné péči realizátora,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 466
mob.: +420 602 595 170
e-mail: gardonova.katerina@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.