Přeskočit na obsah

Na sociální služby poskytované neziskovým sektorem má jít z rozpočtu města téměř 65 milionů korun

03. února 2021
Nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby v Brně, mohou dostat v rámci dotačního řízení od města téměř 65 milionů korun. Krokem, který dnes schválili radní, se budou na svém příštím zasedání zabývat zastupitelé. Příspěvek se týká 49 subjektů. Další finance budou v průběhu roku následovat.

„I přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci je naše podpora sociální oblasti a neziskových organizací dlouhodobá a kontinuální. Celkem jsme v rozpočtu města na financování sociálních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi vyčlenili částku bezmála 75 milionů korun. V první fázi navrhujeme rozdělit téměř 65 milionů a další podpora bude následovat v souvislosti s vývojem spolufinancování služeb ze státního a krajského rozpočtu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Neziskové organizace poskytující sociální služby jsou městem Brnem podporovány každoročně. Letos podmínky splnilo 49 nestátních neziskových organizací se 108 registrovanými sociálními službami. Organizace celkem mohou obdržet 64 597 000 korun. Z toho je kofinancováno 827 úvazků lidí pracujících v přímé péči s klienty, 627 lůžek a podpořeno více než 32 000 klientů.

Spektrum služeb, které jsou zahrnuty v dotaci, je opravdu široké. „Jde o služby, které Brňané nezbytně potřebují a zároveň je město samo nemůže v potřebném rozsahu zajistit. Najdeme zde služby pro seniory, tedy domovy pro seniory nebo pečovatelské či odlehčovací služby, také programy pro ohrožené děti a mládež, například v rámci nízkoprahových center nebo odborného poradenství. Mezi zapojené projekty patří terénní služby a noclehárny pro občany bez domova. Podstatnou část tvoří i podpora služeb pro tělesně postižené, a to ve formě osobní asistence, sociální rehabilitace nebo aktivizačních služeb. Nedílnou součástí je také chráněné bydlení, stacionáře a dílny pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. Všechny výše popsané služby dohromady představují gros základní sítě služeb města Brna,“ doplnil náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.

Základní síť sociálních služeb města Brna pro rok 2021 zahrnuje celkem 172 sociálních služeb poskytovaných 66 organizacemi (včetně samotného města). Celkem se jedná o 1 979 úvazků v přímé péči a 3 248 lůžek. Základní síť je každoročně aktualizována v souladu s platným Komunitním plánem sociálních služeb města Brna a Rozvojovou strategií sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.