Přeskočit na obsah

Na Sadové plánuje město postavit mateřskou a základní školu. Jejich podobu určí soutěž

24. listopadu 2021

Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěná a v její další části výstavba probíhá. Vzhledem k živelnému rozvoji však v lokalitě chybí občanská vybavenost. Město zde proto plánuje výstavbu mateřské a základní školy, a to v koordinaci s realizací parku z projektu Dáme na Vás.

„Na Sadové probíhá již roky intenzivní bytová výstavba, bohužel ale bez navazující občanské vybavenosti. Místní obyvatelé musí za službami, volnočasovými aktivitami či kulturou dojíždět do sousedních částí města. Tento stav chceme postupně napravit a pro zdejší rodiny s dětmi zde postavit mateřskou a základní školu. Aby byl projekt kvalitní, vypíšeme urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh těchto školských zařízení,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Rozsah celého řešeného území včetně předprostoru ZŠ a MŠ Sadová je cca 3,4 hektary. „Pozemek při ulici Zaječí hora je v návrhu nového územního plánu určen jako plocha veřejné vybavenosti. Ta umožňuje areálovou zástavbu. Účelem a posláním soutěže, kterou bude organizovat Kancelář architekta města Brna, je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení a vybrat zpracovatele projektové dokumentace pro projekt výstavby MŠ a ZŠ Sadová. Předpokládáme, že bychom vítěze soutěže mohli znát v létě příštího roku,“ doplnil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.  

Aby se lokalita Sadová vyvíjela v plně fungující oblast pro klidné bydlení i služby, nechalo město Brno vypracovat územní studii, která určuje její deficity a navrhuje možná řešení. „Jsem velice rád, že jsme našli takovou koncepci celého problematického území, kterou se podařilo úspěšně projednat i s veřejností. V územní studii jsme vymezili především nové plochy pro základní i mateřskou školu s adekvátními kapacitami pro celé území, novou plochu parku, zázemí pro obchody, společenské centrum a další služby. Zároveň se podařilo zvýšit dostupnost veřejných prostranství, hřišť pro děti a mládež, sportovišť, zastávek MHD a najít napojení rekreačních stezek do přírody. Studie odpověděla i na otázku nutnosti budování nového mostu na Sadové. Nyní logicky navazujeme s řešením nejakutnějšího problému v oblasti, a to je absence školy, školky a společenského sálu, jak jsme slíbili při zahájení prací na nové studii a novém územním plánu,“ konstatoval radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

„Co se týče předpokládané kapacity, mateřská škola by měla mít 5 tříd a základní škola 18 kmenových tříd. Velikost škol určuje predikce budoucí výstavby v lokalitě,“ upřesnil radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Částka na ceny a odměny je stanovena na 2,8 milionu Kč. Celkově je na soutěž vyčleněno 3,4 milionu korun.

Zmiňovanou studii najdete na Portálu územního plánování města Brna: https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/platne-us/uzemni-studie-lokalita-sadova-uzemni-potreby-a-rozvojove-moznosti/

Řešené území

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.