Na rekonstrukci Úrazové nemocnice v Brně půjde dalších 35 milionů

  • 16. listopadu 2021
Radní dnes svými hlasy schválili navýšení nákladů na rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně. Ty by se měly zrealizovat do konce roku 2022 a vyjdou na 35 milionů korun. Celkově tak rekonstrukce nemocnice spolu s dřívějšími opravami vyjde na 51,7 milionů korun.

Úrazová nemocnice se částečné rekonstrukce dočkala už v dřívějších letech. Investiční akce na rekonstrukci jejích objektů před zhruba třemi lety vyšla vzhledem k původně plánovaným 16.5 milionu korun o 200 tisíc dráž. Mimo jiné byla za tyto peníze zateplena hlavní budova. Nyní se na tyto dřívější rekonstrukce naváže, a to dnes schválenými 35 miliony korun. V případě realizace stavebních investic v roce 2022 nad částku 35 milionů korun bude veškeré navýšení hrazeno z vlastních zdrojů Úrazové nemocnice v Brně.

„V rámci této částky budou opraveny technické záležitosti jako například rozvody či výtahy, ale především dojde k rekonstrukci ambulancí. Současné uspořádání totiž neodpovídá standardům a ani počtu pacientů, proto dojde ke stavebním úpravám, díky kterým bude využití služeb pro návštěvníky komfortnější,“ vysvětlil náměstek Petr Hladík.

Jedná se o následující dílčí rekonstrukce, modernizaci a technické zhodnocení objektů:

•    rekonstrukce el. rozvodů, dodávka UPS a motorgenerátoru – objekt Ponávka 6
5.500 tis. Kč
Elektrické rozvody jsou přetížené, dochází proto k častým poruchám na elektrických rozvodech pro důležitá oddělení. Stávající zařízení UPS (= zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro nezbytné spotřebiče) je po konci životnosti a náhradní díly nejsou dostupné.

•    modernizace osobních evakuačních výtahů – objekt Ponávka 10
3.200 tis. Kč
Současné výtahy jsou na konci životnosti. Modernizované výtahy budou umístěny ve stávajících šachtách.

•    rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta)
20.000 tis. Kč
Současné uspořádání evidence a ambulancí neodpovídá požadavkům a standardům na zabezpečení léčebně preventivní péče při nárůstu počtu pacientů, dojde proto k rozsáhlým stavebním úpravám a změně
dispozičního řešení pater.


•    rekonstrukce ortopedie – objekt Ponávka 10
1.200 tis. Kč
Zahrnuje stavební úpravy nutné k přemístění čisticí místnosti a technického zázemí z prostorů bez větrání, což nevyhovuje hygienickým normám.

•    rekonstrukce sociálních zařízení – objekt Koliště 43
1.250 tis. Kč
Rozvody vody jsou původní a je nutné provést jejich rekonstrukci.

•    rekonstrukce chodby a pokojů JIP B – objekt Ponávka 6
1.200 tis. Kč
Stávající podlahy nevyhovují technickým požadavkům, pokoje mají otevřené prostory, chybí pracovní pulty pro zdravotnický personál.

•    modernizace nákladního výtahu – změna na evakuační – objekt Koliště 43
2.500 tis. Kč
Vzhledem ke zvýšené obsazenosti objektu Koliště 43 je z důvodu požární bezpečnosti nutná změna
nákladního výtahu na výtah evakuační. Výtah bude umístěn do stávající konstrukce šachty.


•    vybudování zábradlí na střeše přístavku – objekt Ponávka 6
150 tis. Kč
Požadavek vyplývá z auditu BOZP.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy