Přeskočit na obsah

Na rekonstrukci Úrazové nemocnice v Brně půjde dalších 35 milionů

16. listopadu 2021
Radní dnes svými hlasy schválili navýšení nákladů na rekonstrukce v objektech Úrazové nemocnice v Brně. Ty by se měly zrealizovat do konce roku 2022 a vyjdou na 35 milionů korun. Celkově tak rekonstrukce nemocnice spolu s dřívějšími opravami vyjde na 51,7 milionů korun.

Úrazová nemocnice se částečné rekonstrukce dočkala už v dřívějších letech. Investiční akce na rekonstrukci jejích objektů před zhruba třemi lety vyšla vzhledem k původně plánovaným 16.5 milionu korun o 200 tisíc dráž. Mimo jiné byla za tyto peníze zateplena hlavní budova. Nyní se na tyto dřívější rekonstrukce naváže, a to dnes schválenými 35 miliony korun. V případě realizace stavebních investic v roce 2022 nad částku 35 milionů korun bude veškeré navýšení hrazeno z vlastních zdrojů Úrazové nemocnice v Brně.

„V rámci této částky budou opraveny technické záležitosti jako například rozvody či výtahy, ale především dojde k rekonstrukci ambulancí. Současné uspořádání totiž neodpovídá standardům a ani počtu pacientů, proto dojde ke stavebním úpravám, díky kterým bude využití služeb pro návštěvníky komfortnější,“ vysvětlil náměstek Petr Hladík.

Jedná se o následující dílčí rekonstrukce, modernizaci a technické zhodnocení objektů:

•    rekonstrukce el. rozvodů, dodávka UPS a motorgenerátoru – objekt Ponávka 6
5.500 tis. Kč
Elektrické rozvody jsou přetížené, dochází proto k častým poruchám na elektrických rozvodech pro důležitá oddělení. Stávající zařízení UPS (= zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro nezbytné spotřebiče) je po konci životnosti a náhradní díly nejsou dostupné.

•    modernizace osobních evakuačních výtahů – objekt Ponávka 10
3.200 tis. Kč
Současné výtahy jsou na konci životnosti. Modernizované výtahy budou umístěny ve stávajících šachtách.

•    rekonstrukce evidence a ambulancí Ponávka 10, 1. a 2. NP vč. schodišť (chrán. únik. cesta)
20.000 tis. Kč
Současné uspořádání evidence a ambulancí neodpovídá požadavkům a standardům na zabezpečení léčebně preventivní péče při nárůstu počtu pacientů, dojde proto k rozsáhlým stavebním úpravám a změně
dispozičního řešení pater.


•    rekonstrukce ortopedie – objekt Ponávka 10
1.200 tis. Kč
Zahrnuje stavební úpravy nutné k přemístění čisticí místnosti a technického zázemí z prostorů bez větrání, což nevyhovuje hygienickým normám.

•    rekonstrukce sociálních zařízení – objekt Koliště 43
1.250 tis. Kč
Rozvody vody jsou původní a je nutné provést jejich rekonstrukci.

•    rekonstrukce chodby a pokojů JIP B – objekt Ponávka 6
1.200 tis. Kč
Stávající podlahy nevyhovují technickým požadavkům, pokoje mají otevřené prostory, chybí pracovní pulty pro zdravotnický personál.

•    modernizace nákladního výtahu – změna na evakuační – objekt Koliště 43
2.500 tis. Kč
Vzhledem ke zvýšené obsazenosti objektu Koliště 43 je z důvodu požární bezpečnosti nutná změna
nákladního výtahu na výtah evakuační. Výtah bude umístěn do stávající konstrukce šachty.


•    vybudování zábradlí na střeše přístavku – objekt Ponávka 6
150 tis. Kč
Požadavek vyplývá z auditu BOZP.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Brně odstartoval mezinárodní výzkumný projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.

V Brně začne jezdit nová bezplatná okružní linka pro návštěvníky Riviéry

Od čtvrtka 1. června 2023 začnou jezdit autobusy po nové okružní lince s označením C. Ta zajistí doplňkovou obsluhu areálu Riviéra a jeho propojení s okolními místy. V provozu bude do konce letních prázdnin a bude bezplatná.

Dětské hřiště v Akátkách se zmodernizuje díky projektu Dáme na vás

V loňském ročníku participativního rozpočtu získal projekt Dětské hřiště AKÁTKY 2 887 kladných hlasů. Díky tomu se stal jedním z vítězných a míří k realizaci. Dnes byl Radou města Brna vybrán zhotovitel, který hřiště postaví. Je jím společnost Unipark, s. r. o.