Přeskočit na obsah

Na projekty řešící problematiku drog a závislostí letos putuje téměř 8 milionů korun

11. února 2020
Stejně jako v minulých letech město Brno podpoří nestátní neziskové organizace, které svými projekty řeší problematiku závislostí na drogách a patologického hráčství. Zastupitelé dnes schválili dotace 15 projektům v celkové výši 7,878 milionu korun.

„Projekty se zaměřují na široké spektrum ohrožených a rizikových skupin obyvatelstva. Prevencí, nízkoprahovou péčí, harm reduction (neboli minimalizací rizik), krizovou intervencí nebo terapeutickými programy se snaží pomoci lidem, kteří mají potíže s nějakým typem závislosti,“ uvedl příklady náměstek primátorky Robert Kerndl.

Společnost Podané ruce uspěla s 12 projekty. Mezi nimi je například program na rozvoj komplexní péče o hazardní hráče a rozvoje metod práce s nimi, ambulantní léčba závislosti na drogách a patologickém hráčství, terapeutické centrum na Bratislavské nebo přechodné bydlení pro uživatele návykových látek včetně alkoholu. Výše dotací pro tuto neziskovou organizaci činí 5,978 milionu korun.

Další 3 projekty, navržené společností Renadi, se věnují prevenci závislostí na alkoholu u mladých lidí, práci v terénu s uživateli návykových látek a s hráči hazardních her a prevenci gamblingu a online sázení. Město na ně pošle 1,9 milionu korun. 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz   Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.