Přeskočit na obsah

Na pořízení ozvučení, jevištních technologií a hudebních nástrojů chce dát město nezřizovaným kulturním subjektům 2 miliony

24. srpna 2022
Ozvučení a jevištní technologie, z nástrojů pak třeba cimbál, saxofon, heligonka, španělská křížová harfa nebo profesionální flamenková kytara. To vše si může pořídit 23 úspěšných subjektů, které se ucházejí o peníze z dotačního programu v oblasti kultury na nákup techniky a hudebních nástrojů. Žádostmi se dnes zabývala Rada města Brna, konečné slovo budou mít v září zastupitelé.

„Jak už název napovídá, dotační program slouží jako podpora kulturní a umělecké činnosti právnických osob se sídlem ve městě Brně formou nákupu hudebních nástrojů či osvětlovacích, streamovacích nebo zvukařských technických zařízení, která jsou nezbytná pro vykonávání činnosti subjektu v oblasti kultury. Podmínkou podpory určené pro takzvanou nezřizovanou kulturu je mimo jiné takový druh činnosti žadatele, který odpovídá kulturně politickým záměrům vyjádřeným ve Strategii kultury a kreativních odvětví města Brna,“ připomněl radní pro kulturu Marek Fišer.

Tento dotační program byl schválen v červnu, žádosti bylo možné podávat v termínu od 15. 7. 2022 do 15. 8. 2022. Celkem bylo na Odbor kultury MMB podáno 62 žádostí, které jsou dle podmínek dotačního programu posuzovány a hodnoceny chronologicky. Rada města Brna tak projednala první materiál, který reflektuje prvních 47 podaných žádostí. Další žádosti jsou v současné chvíli posuzovány a budou projednány v září.

Podle podmínek může být dotace poskytnuta v požadované výši dle doložených nákladů žadatele s tím, že minimální částka je 40 000 korun a maximální 100 000 korun, a to do vyčerpání finančních prostředků v programu, což jsou 2 miliony korun.

„V prvním materiálu projednáváme celkem 47 žádostí, kdy 19 z nich bylo vyřazeno s ohledem na nedodržení podmínek programu a 1 subjekt požadavek stáhl. Nejčastějším důvodem k vyřazení žádosti bylo sídlo mimo území města Brna a fakt, že subjekty mnohdy nepodávaly žádosti na investiční majetek nebo soubor, ale drobný neinvestiční majetek a materiál, který do tohoto dotačního programu nespadá. Hodnoceny byly žádosti 27 subjektů, zastupitelstvu jsme doporučili, aby s ohledem na výši finančních prostředků alokovanou pro tento dotační titul dotaci získalo prvních 23 z nich,“ doplnil informace Marek Fišer

 

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Nová zeleň a parky. Brno podpoří projekty městských částí

Brno podpoří vznik nových parků a také revitalizace stávající zeleně v jednotlivých městských částech. Radní navrhují poslat peníze celkem na 15 projektů a 6 studií parků či lesoparků. Tyto finance musí ještě schválit zastupitelé.

Přímé vlakové spojení Brna a vídeňského letiště má pokračovat, jezdit se bude v lepších časech než doposud

Půlroční pilotní provoz brzy skončí, vlaky na trase Brno – vídeňské letiště Schwechat by však měly v závazku takzvané veřejné služby jezdit dál. Rychleji a v lepších časech. Linku finančně podporovanou městem Brnem má s novým jízdním řádem od 11. června 2023 provozovat dopravce Gepard Express.

Peníze z rezidentního parkování podpoří pět nových dopravních projektů

Celkem 94 180 000 korun z Fondu mobility využije město na podporu pětice nových projektů. Peníze podle dnešního rozhodnutí brněnských radních půjdou na vybudování parkoviště na Vlnité a Rysově či cyklocargo překladiště u Zvonařky, dále na projekt Pastelky u škol nebo edukační kampaň brněnských hasičů. Z již schválených projektů se pak financí dočká parkovací dům na Šumavské a parkoviště na Řezáčově. Přesun peněz bude ještě schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

Kreativci mohou dostat na realizaci svých projektů rovný milion korun

Přesně milion korun má být rozdělen mezi celkem 7 subjektů, které uspěly se svým projektem v rámci 3. etapy dotačního programu Pro Kreativní Brno. Žádosti dnes projednala Rada města Brna, konečné rozhodnutí náleží městskému zastupitelstvu.