Přeskočit na obsah

Na Poliklinice Zahradníkova se otvírá Centrum paliativní péče. Provozovat ho bude přímo městská příspěvková organizace

03. března 2020

Na Poliklinice Zahradníkova zahajuje činnost Centrum paliativní péče Brno, které postupně otevře poradnu pro paliativní péči, ambulanci paliativní medicíny a zajistí fungování domácího hospice. Centrum bude ve své budově provozovat přímo Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, což je příspěvková organizace města Brna.

„Vzhledem k věkovému složení obyvatel města Brna a předpokládanému výraznému nárůstu počtu osob ve vyšších věkových skupinách je třeba počítat s rostoucí potřebou zdravotní a sociální péče, a tím i zvyšující se potřebou péče paliativní,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upozornila, že například Česká společnost paliativní medicíny doporučuje, aby byla pro 100.000 obyvatel zřízena jedna ambulance paliativní medicíny a nejméně jedno zařízení mobilní specializované péče. „Tato kapacita není v Brně dostatečná. Chceme proto na sebe vzít část zodpovědnosti v této oblasti veřejného zdravotnictví, která byla dosud poskytována téměř výlučně poskytovateli charakteru neziskových a církevních organizací,“ dodala primátorka.

„Naším cílem je nabídnout pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči. Služby centra přispějí ke zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých, k zefektivnění poskytování zdravotní péče, k řešení možných komplikací v domácím prostředí a k prevenci opakovaných zdravotnických převozů a hospitalizací v závěru života. Pacientům, kteří si to přejí, bude umožněno důstojně dožít v domácím nebo v náhradním sociálním prostředí,“ sdělil první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Inovativnost poskytovaných služeb spočívá především v propojenosti a návaznosti jednotlivých forem péče, které optimálně reagují na potřeby pacientů v různých fázích jejich nevyléčitelné nemoci. Při zachování individuálního přístupu k potřebám nemocných tak může být péče poskytována organizačně a finančně přehledně a efektivně,“ popsala význam vedoucí lékařka Centra paliativní péče Brno Regina Slámová. Podle ní je předpokládaný počet pacientů poradny a ambulance kolem 800 za rok. U mobilního hospice se očekává 300 pacientů ročně.

„Centru již bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. A v současné době intenzivně jednáme s Jihomoravským krajem ve věci výběrového řízení a následného uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Předpokládáme nasmlouvání zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami ještě v prvním pololetí,“ upřesnila ředitelka Sdružení zdravotnických zařízení II Brno Kamila Krausová.

Dvěma usneseními dnes Centrum paliativní péče Brno podpořilo Zastupitelstvo města Brna. „Na úhradu části nákladů spojených se zahájením činnosti a provozem v letošním roce jsme schválili neinvestiční příspěvek ve výši 3 miliony korun,“ řekla primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Poskytli jsme také více než 2 a půl milionu korun na předfinancování pořízení pěti elektromobilů a chytrých dobíjecích stanic. Souběžně budeme podávat žádost o dotaci na tento nákup – v podobných případech jsme zatím byli vždy úspěšní, takže lze očekávat, že se tyto peníze vrátí zpět do městského rozpočtu.“ První náměstek primátorky Petr Hladík k tomu doplnil: „Vozidla budou využívat sestry a lékaři k zajištění péče o pacienty, kterým je poskytována paliativní péče v domácím prostředí.“

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno za účelem financování projektu také zahájilo prostřednictvím Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje konání veřejné sbírky. V případě výběru dostatečného množství finančních prostředků bude nákup automobilů s alternativním pohonem a dobíjecích stanic financovat právě z nich. V tom případě vrátí do rozpočtu zřizovatele část investičního transferu, který jí bude v letošním roce poskytnut z rozpočtu města, a současně vrátí i částku ve výši vyplacené finanční podpory ze strany poskytovatele dotace.

V Brně umírá každoročně celkem více než 4000 osob. Více než 2400 osob zemře v důsledku progrese nebo komplikace některého chronického onemocnění a potřebují v závěru života v určitém rozsahu paliativní péči. Jedná se o pacienty všech věkových skupin, a to nejen s onkologickými diagnózami, ale i neurologickými diagnózami, selháním orgánů a polymorbidní geriatrické pacienty včetně těch s demencí.

Již 30. července loňského roku došlo k podpisu Memoranda Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Memorandum má zajistit rozvoj paliativní péče tak, aby každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi byla dostupná kvalitní péče, která zmírňuje jeho fyzické utrpení, a to v nemocničním či domácím prostředí. Zároveň má pomoci v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy nastavit optimální model koordinace paliativní péče, který přispěje k zvýšení vnímané kvality života u pacientů s ohrožujícím nebo život zkracujícím onemocněním a ochrání bezpečnost a důstojnost těchto pacientů a jejich blízkých v situacích, kdy jsou nejzranitelnější.

ČINNOST CENTRA PALIATIVNÍ PÉČE BRNO

Poradna pro paliativní péči – od 4. 3.2020

Poradna nabízí multidisciplinární poradenství pro nemocné i jejich blízké. Může se na ni obrátit kdokoli s dotazem, starostí či problémem týkajícím se zdravotních potíží, organizace péče, sociálních témat či trápení v psychické či duchovní oblasti. Své služby poradna nabízí také osobám, kterým někdo blízký zemřel a potřebují podporu a péči o pozůstalé. Poradenské služby jsou poskytovány formou osobní návštěvy, návštěvy u nemocného doma či telefonicky.

Ambulance paliativní medicíny – od 1. 4. 2020

Ambulance poskytuje specializovanou péči přímo zde nebo v přirozeném sociálním prostředí imobilních pacientů (návštěvní služba). Péče je poskytována formou jednorázového konzilia nebo převzetí do ambulantní péče.

Mobilní specializovaná paliativní péče („domácí hospic“) – od poloviny roku 2020

Mobilní specializovaná paliativní péče je specifická zdravotní služba určená pacientům v posledních týdnech života, která jim a jejich blízkým nabízí trvale dostupnou (24/7/365) odbornou lékařskou a ošetřovatelskou péči. Zajištuje péči do konce života doma, bez nutnosti terminálních hospitalizací. Ze zdravotního pojištění je tato služba hrazena formou platby za ošetřovací den po dobu posledních 30, resp. 60 dnů života.


Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz 

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.