Přeskočit na obsah

Na podporu zdravotnických, prorodinných a proseniorských služeb putuje necelých 16 milionů korun

18. prosince 2019

Zdravotnické služby ve městě Brně doplňují i nestátní organizace, které město Brno dlouhodobě podporuje. Jedná se především o domácí ošetřovatelskou péči, hospicovou péči a dlouhodobou péči o duševně nemocné mimo lůžková zařízení. Radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit uzavření smluv s organizacemi, kterým byly schváleny dotace v rozpočtu města na rok 2020.

V letošním roce poskytneme dotace ve výši 15,7 milionů korun. Na podporu Hospice sv. Alžběty pošleme 3,2 milionu korun, Diecézní charitě Brno 3,25 milionu korun. V celkové částce je zahrnuta i dotace na pořízení nové sanitky pro ZZS JMK, a to ve výši 4 milionů korun,“ uvedl příklady 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Mezi další zdravotnické organizace, kterým byly schváleny dotace, patří např. Betánie – křesťanská pomoc, Práh jižní Morava, Sanus Brno, Naděje či Spondea. Ve všech případech se jedná o činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo jsou hrazeny nedostatečně.

Dotace na klasické zdravotnické služby doplňuje poskytnutí 1 milionu korun Nadačnímu fondu Neurosmart na pilotní projekt „Dohledového a asistenčního senzoru“. Projekt spočívá v tvorbě dohledového a asistenčního systému pro pacienty s neurokognitivním deficitem. Jedná se o pokračování prepilotní fáze, která byla realizována v roce 2019. V rámci prepilotní fáze byly ve spolupráci s odborníky FN Brno a FNuSA vytipovány skupiny pacientů trpících Alzheimerovou nemocí a epilepsií, kterým byl zkušebně poskytnut náramek se senzory sledujícími určité tělesné funkce. V roce 2020 se počítá s dalším rozvojem tohoto systému.

Společně s těmito dotacemi podporujícími zdravotnickou péči putují dotace i na prorodinné a proseniorské služby. „Více než 635 tisíc korun bylo schváleno Centru pro rodinu a sociální péči na provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny Family Point. Centrum také podporuje ekonomicky aktivní dospělé, kteří se starají o své nesamostatné děti a rodiče. Patří do tzv. sendvičové generace. V příštím roce provedou mezi cílovou skupinou průzkum a vytvoří podpůrný informační materiál. Co se týče služeb určených seniorům, byla schválena dotace 235 tisíc korun na podporu sítě Klas, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života seniorů a podpořit jejich důstojné a aktivně prožívané stáří. Podobná částka bude odeslána Centru pro rodinu a sociální péči, které provozuje aktivizační služby pro seniory,“ doplnil Petr Hladík. 

Bc. Filip PoňuchálekTiskový mluvčítel.: +420 542 172 162mobil: +420 773 785 318

e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.