Přeskočit na obsah

Na podporu zdravotnických, prorodinných a proseniorských služeb putuje necelých 16 milionů korun

18. prosince 2019
Zdravotnické služby ve městě Brně doplňují i nestátní organizace, které město Brno dlouhodobě podporuje. Jedná se především o domácí ošetřovatelskou péči, hospicovou péči a dlouhodobou péči o duševně nemocné mimo lůžková zařízení. Radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit uzavření smluv s organizacemi, kterým byly schváleny dotace v rozpočtu města na rok 2020.

V letošním roce poskytneme dotace ve výši 15,7 milionů korun. Na podporu Hospice sv. Alžběty pošleme 3,2 milionu korun, Diecézní charitě Brno 3,25 milionu korun. V celkové částce je zahrnuta i dotace na pořízení nové sanitky pro ZZS JMK, a to ve výši 4 milionů korun,“ uvedl příklady 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Mezi další zdravotnické organizace, kterým byly schváleny dotace, patří např. Betánie – křesťanská pomoc, Práh jižní Morava, Sanus Brno, Naděje či Spondea. Ve všech případech se jedná o činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo jsou hrazeny nedostatečně.

Dotace na klasické zdravotnické služby doplňuje poskytnutí 1 milionu korun Nadačnímu fondu Neurosmart na pilotní projekt „Dohledového a asistenčního senzoru“. Projekt spočívá v tvorbě dohledového a asistenčního systému pro pacienty s neurokognitivním deficitem. Jedná se o pokračování prepilotní fáze, která byla realizována v roce 2019. V rámci prepilotní fáze byly ve spolupráci s odborníky FN Brno a FNuSA vytipovány skupiny pacientů trpících Alzheimerovou nemocí a epilepsií, kterým byl zkušebně poskytnut náramek se senzory sledujícími určité tělesné funkce. V roce 2020 se počítá s dalším rozvojem tohoto systému.

Společně s těmito dotacemi podporujícími zdravotnickou péči putují dotace i na prorodinné a proseniorské služby. „Více než 635 tisíc korun bylo schváleno Centru pro rodinu a sociální péči na provoz kontaktního a poradenského střediska pro rodiny Family Point. Centrum také podporuje ekonomicky aktivní dospělé, kteří se starají o své nesamostatné děti a rodiče. Patří do tzv. sendvičové generace. V příštím roce provedou mezi cílovou skupinou průzkum a vytvoří podpůrný informační materiál. Co se týče služeb určených seniorům, byla schválena dotace 235 tisíc korun na podporu sítě Klas, jejímž cílem je zvýšit kvalitu života seniorů a podpořit jejich důstojné a aktivně prožívané stáří. Podobná částka bude odeslána Centru pro rodinu a sociální péči, které provozuje aktivizační služby pro seniory,“ doplnil Petr Hladík. 

Bc. Filip PoňuchálekTiskový mluvčítel.: +420 542 172 162mobil: +420 773 785 318

e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.