Přeskočit na obsah

Na podporu vzdělávání dětí půjde v Brně skoro 100 milionů korun

06. května 2020

Už od roku 2014 probíhá na brněnských školách doučování žáků, aby se tak předešlo jejich školním neúspěchům. Na pokračování projektu, který zahrnuje také podporu volnočasových kroužků nebo školních parlamentů i posílení odbornosti pedagogů a inkluzivního přístupu ve školách, získalo město zhruba 95milionovou dotaci od ministerstva školství. Radní dnes doporučili zastupitelům, aby souhlasili s podmínkami rozhodnutí o přidělení dotace.

„Ve všech případech je lepší vzniku problémů předcházet než pak řešit následky. I proto je tento projekt, v Brně už zavedený a prověřený, velice důležitý. Zvláště pro děti ze sociálně nebo jinak znevýhodněného prostředí je to šance, jak v podmínkách pro školní přípravu dostihnout své ‚šťastnější‘ spolužáky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Do projektu budou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem nebo jeho městskými částmi a tři další školy jiných zřizovatelů, se kterými město dlouhodobě spolupracuje (ZŠ a MŠ Pramínek, Cyrilometodějská církevní ZŠ a MŠ Milosrdných bratří). Celkem se jedná o 138 mateřských a 68 základních škol na území Brna.

Na projektu se budou podílet i organizace, které se věnují neformálnímu vzdělávání. Ty se zaměří na doučování dětí, poskytnou důležité učební pomůcky a zprostředkují i pracovníky pro práci s rodiči. Některé mateřské školy budou moci zavést pozice školních asistentů, na základních školách pak vzniknou nová místa koordinátorů, pracovníků pro doučování žáků nebo metodiků pro práci s rodinou. V rámci projektu ale bude zajištěno i další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří již na školách působí.

„Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně začal letos v lednu, tak aby plynule navázal na předchozí projekty podobného zaměření, a termínovaný je prosincem 2022. Město se na něm bude podílet 5 procenty, tj. asi 5 miliony korun,“ dodal radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.