Na Plovdivské bude kromě Waldorfské mateřské a základní školy nově i lyceum - Tiskový servis

Na Plovdivské bude kromě Waldorfské mateřské a základní školy nově i lyceum

  • 31. března 2021
  • 2 minuty čtení

Na podzim loňského roku brněnští radní souhlasili se zřízením lycea při waldorfské škole na Plovdivské ulici. Dnes doporučili zastupitelům schválit dodatek ke Zřizovací listině, aby mohla být podána žádost o zápis rozšířené vzdělávací nabídky na waldorfské škole i do Rejstříku škol a školských zařízení. Pak už nebude nic bránit tomu, aby na Plovdivské 8 přivítali první středoškolské studenty.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno zahájila svou činnost 1. září 2009 v budově bývalé ZŠ Plovdivská. Ve školním roce 2009/2010 poskytovala vzdělávání 75 dětem ve třech třídách v mateřské škole a 201 žákům základní školy v devíti třídách. „V současné době je na základní škole 15 běžných tříd s celkovým počtem 312 žáků. Ve školním roce 2022/23 se počítá s dalším navýšením tříd v ZŠ na 18 a k tomu bude také otevřena první třída čtyřletého lycea pro maximálně 30 studentů,“ nastínil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Vyučování na Waldorfském lyceu Brno bude probíhat v blocích. „Ranní epochová výuka zahrnuje předměty, jako jsou český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Dopolední mimoepochová výuka obsahuje dva cizí jazyky, občanskou nauku, estetickou výchovu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky a dále předměty podle zvoleného studijního zaměření. Odpoledne pak budou probíhat různé umělecké a odborné kurzy, jako je malování, modelování, eurytmie, tvořivá dramatika, práce se dřevem, s kovem a podobně,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky