Přeskočit na obsah

Na Plovdivské bude kromě Waldorfské mateřské a základní školy nově i lyceum

31. března 2021

Na podzim loňského roku brněnští radní souhlasili se zřízením lycea při waldorfské škole na Plovdivské ulici. Dnes doporučili zastupitelům schválit dodatek ke Zřizovací listině, aby mohla být podána žádost o zápis rozšířené vzdělávací nabídky na waldorfské škole i do Rejstříku škol a školských zařízení. Pak už nebude nic bránit tomu, aby na Plovdivské 8 přivítali první středoškolské studenty.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno zahájila svou činnost 1. září 2009 v budově bývalé ZŠ Plovdivská. Ve školním roce 2009/2010 poskytovala vzdělávání 75 dětem ve třech třídách v mateřské škole a 201 žákům základní školy v devíti třídách. „V současné době je na základní škole 15 běžných tříd s celkovým počtem 312 žáků. Ve školním roce 2022/23 se počítá s dalším navýšením tříd v ZŠ na 18 a k tomu bude také otevřena první třída čtyřletého lycea pro maximálně 30 studentů,“ nastínil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Vyučování na Waldorfském lyceu Brno bude probíhat v blocích. „Ranní epochová výuka zahrnuje předměty, jako jsou český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Dopolední mimoepochová výuka obsahuje dva cizí jazyky, občanskou nauku, estetickou výchovu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky a dále předměty podle zvoleného studijního zaměření. Odpoledne pak budou probíhat různé umělecké a odborné kurzy, jako je malování, modelování, eurytmie, tvořivá dramatika, práce se dřevem, s kovem a podobně,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.