Přeskočit na obsah

Na Plovdivské bude kromě Waldorfské mateřské a základní školy nově i lyceum

31. března 2021
Na podzim loňského roku brněnští radní souhlasili se zřízením lycea při waldorfské škole na Plovdivské ulici. Dnes doporučili zastupitelům schválit dodatek ke Zřizovací listině, aby mohla být podána žádost o zápis rozšířené vzdělávací nabídky na waldorfské škole i do Rejstříku škol a školských zařízení. Pak už nebude nic bránit tomu, aby na Plovdivské 8 přivítali první středoškolské studenty.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno zahájila svou činnost 1. září 2009 v budově bývalé ZŠ Plovdivská. Ve školním roce 2009/2010 poskytovala vzdělávání 75 dětem ve třech třídách v mateřské škole a 201 žákům základní školy v devíti třídách. „V současné době je na základní škole 15 běžných tříd s celkovým počtem 312 žáků. Ve školním roce 2022/23 se počítá s dalším navýšením tříd v ZŠ na 18 a k tomu bude také otevřena první třída čtyřletého lycea pro maximálně 30 studentů,“ nastínil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Vyučování na Waldorfském lyceu Brno bude probíhat v blocích. „Ranní epochová výuka zahrnuje předměty, jako jsou český jazyk, matematika, dějepis, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Dopolední mimoepochová výuka obsahuje dva cizí jazyky, občanskou nauku, estetickou výchovu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku, cvičné hodiny českého jazyka a matematiky a dále předměty podle zvoleného studijního zaměření. Odpoledne pak budou probíhat různé umělecké a odborné kurzy, jako je malování, modelování, eurytmie, tvořivá dramatika, práce se dřevem, s kovem a podobně,“ doplnil Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.