Přeskočit na obsah

Na opravy kulturních památek pošle město dalších 1,2 milionu korun

25. srpna 2021
V květnu letošního roku město poslalo na obnovu brněnských památek více než 7,445 milionu Kč. Na dnešním zasedání doporučili radní zastupitelům, aby schválili poskytnutí dalších dotací, a to ve výši 1,2 milionu Kč.

„Jako každý rok poskytuje město Brno několik milionů korun na obnovu kulturních památek. V první polovině roku schválilo zastupitelstvo finanční transfery Národnímu divadlu Brno, Filharmonii Brno a městské části Brno-Medlánky. Celkově šlo o částku 3,661 milionu Kč. Dále jsme schválili poskytnutí dotací právnickým osobám, a to ve výši 3,784 milionu Kč. V červenci letošního roku jsme obdrželi další 3 žádosti o finanční pomoc. Dvě nám zaslala Římskokatolická duchovní správa a jednu augustiniánské opatství. Všem navrhujeme vyhovět, a to poskytnutím dotací ve výši cca 1,199 milionu Kč,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Římskokatolická duchovní správa má v plánu provést restaurátorské práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. „Na opravu umělých mramorů hlavního oltáře navrhujeme zaslat 59 880 Kč. Další práce se týkají portálu pravého čela oratoře. Na ty město vyhradilo 139 550 Kč,“ upřesnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední žádost podalo Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. To se chystá opravit cihlovou opěrnou zídku před jižní stěnou včelína. Do projektu náleží i úprava schodiště a střechy včelína. „Celkové náklady na výše uvedené práce činí necelých 1,582 milionu Kč bez DPH, město se chystá pomoci částkou 1 milion Kč,“ dodal Marek Fišer.

Navrhovanou částku bude finálně schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Kteří tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.