Přeskočit na obsah

Na opravy kulturních památek pošle město dalších 1,2 milionu korun

25. srpna 2021
V květnu letošního roku město poslalo na obnovu brněnských památek více než 7,445 milionu Kč. Na dnešním zasedání doporučili radní zastupitelům, aby schválili poskytnutí dalších dotací, a to ve výši 1,2 milionu Kč.

„Jako každý rok poskytuje město Brno několik milionů korun na obnovu kulturních památek. V první polovině roku schválilo zastupitelstvo finanční transfery Národnímu divadlu Brno, Filharmonii Brno a městské části Brno-Medlánky. Celkově šlo o částku 3,661 milionu Kč. Dále jsme schválili poskytnutí dotací právnickým osobám, a to ve výši 3,784 milionu Kč. V červenci letošního roku jsme obdrželi další 3 žádosti o finanční pomoc. Dvě nám zaslala Římskokatolická duchovní správa a jednu augustiniánské opatství. Všem navrhujeme vyhovět, a to poskytnutím dotací ve výši cca 1,199 milionu Kč,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Římskokatolická duchovní správa má v plánu provést restaurátorské práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. „Na opravu umělých mramorů hlavního oltáře navrhujeme zaslat 59 880 Kč. Další práce se týkají portálu pravého čela oratoře. Na ty město vyhradilo 139 550 Kč,“ upřesnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední žádost podalo Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. To se chystá opravit cihlovou opěrnou zídku před jižní stěnou včelína. Do projektu náleží i úprava schodiště a střechy včelína. „Celkové náklady na výše uvedené práce činí necelých 1,582 milionu Kč bez DPH, město se chystá pomoci částkou 1 milion Kč,“ dodal Marek Fišer.

Navrhovanou částku bude finálně schvalovat Zastupitelstvo města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Kteří tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.