Na opravy a stavební údržbu silnic a chodníků půjde o 44 milionů víc

  • 02. září 2021
Řešení havarijního stavu na odvodnění v souvislosti s přívalovými dešti, rozšíření prováděných nebo připravovaných oprav, údržba chodníků a zlepšení jejich schůdnosti nebo odstranění drobných závad ve sjízdnosti vozovek. Na tyto práce mají Brněnské komunikace od města dostat o 44 milionů korun víc, než kolik bylo určeno v letošním rozpočtu. Roční objem peněz na běžnou údržbu tak stoupne na téměř 337 milionů.

„Dnes jsme na schůzi Rady města Brna doporučili navýšení finančních prostředků na opravy a údržbu silnic a chodníků v devíti ulicích: na Odbojářské, Kohoutovické, Křížkovského, Chodské, Marie Hübnerové, Křižíkově, Věstonické, Žebětínské a Renčově. Částečně se jedná o zvětšení rozsahu prací u již probíhajících oprav, v dalších případech jde o nově zařazené akce,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a konkrétně uvedla: „Na Odbojářské v Bystrci je nutná sanace pláně pod komunikací a především odstranění havarijního stavu odvodnění, což si dohromady vyžádá přes 12 milionů korun. Na Kohoutovické dojde na opravu zastávkových ploch a na úpravu zeleně v pásu mezi chodníkem a silnicí za 3,5 milionu, na 2,5 milionu vyjdou opravy chodníků na Křížkovského pod mostem přezdívaným brněnský Karakas. Mezi zcela nově zařazené akce patří oprava společné komunikace pro chodce a cyklisty na ulici Chodské v úseku mezi Šumavskou a Dobrovského, což má stát 5,8 milionu. Na Marie Hübnerové v Řečkovicích se za 1,9 milionu bude provádět údržba chodníku a odstraní se závady v jeho schůdnosti. Na totéž na Křižíkově v Králově Poli je určeno 1,1 milionu korun.“

Celkem 17 milionů korun chce město, resp. Brněnské komunikace použít na odstranění drobných závad ve sjízdnosti vozovek. „Lokálně budeme řešit různé kaverny, výtluky či poklesy. V plošném rozsahu je ještě letos plánována souvislá údržba povrchů na Žebětínské, Věstonické v Židenicích a Renčově v Řečkovicích,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Žádost městské společnosti Brněnské komunikace, a. s., a navýšení rozpočtu ještě musí na základě doporučení Rady města Brna schválit brněnští zastupitelé.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy