Přeskočit na obsah

Na modernizaci světelného signalizačního zařízení na křižovatkách dostane město dotaci

28. dubna 2021
Dotace ve výši 75 320 000 korun dostane projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně. V letošním roce se v rámci projektu plánuje rekonstrukce šesti světelných signalizačních zařízení včetně kamerového dohledu a preference městské hromadné dopravy, nová instalace jednoho kamerového dohledu nebo vylepšení 51 řadičů SSZ.

„Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity
dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Navýší se také kvalita sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím kamerového systému na křižovatkách řízených světelným signalizačním zařízením pro dispečerské funkce řízení dopravy. Všechny tyto kroky povedou také ke zlepšení podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému. Celkové náklady na realizaci projektu se předpokládají ve výši 90 083 461 korun. Dotace nám pokryje 85 % způsobilých nákladů,“
řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V rámci čtvrté etapy dlouholetého projektu se letos zrekonstruuje šestice světelných signalizačních zařízení. Součástí rekonstrukce bude i kamerový dohled a preference městské hromadné dopravy. V rámci jedné křižovatky bude kamerový dohled zřízen zcela nově. Celkem 51 řadičů SSZ bude vylepšeno, přičemž u některých z nich dojde i k výměně světelných zdrojů za LED a také se počítá s funkcí preference MHD. V této etapě se popsané činnosti zaměří například na světelnou signalizaci na křižovatkách Provazníkova x Merhautova, Křenová x Koliště, Gajdošova x Táborská, Rooseveltova x Moravské náměstí, Křížová x Václavská, Tábor x Kounicova, Palackého x Husitská, nebo přechody Kociánka a Sportovní. Práce na zlepšení SSZ naplňují strategický projekt města zaměřený na telematické řízení dopravy.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací

Muzejku by měl do konce měsíce opustit problematický nájemce, budova se potom snad konečně dočká slíbeného znovuotevření restaurace

Dlouhodobé neplacení nájemného a záloh na energie, svévolné úpravy interiérů bez respektu k památkové hodnotě objektu, nefungující domluva a nakonec vyjádření na hraně pomluvy – takový je odkaz, který po sobě zanechává nájemce někdejší proslulé Muzejky. Po osmi letech marného čekání na nápravu dostal nájemce výpověď a do 31. května má prostory vyklidit. 

Projekt Nebýt na to sama II Míří k realizaci

Brněnští radní dnes projednali bod týkající se vítězného projektu participativního rozpočtu. Pokračovat budou aktivity zaměřené na lidi, již procházejí onkologickou léčbou Nebýt na to sama II.