Přeskočit na obsah

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

07. prosince 2022

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Samospráva vyhlásila zjednodušený sběr požadavků na změny územního plánu proto, aby umožnila kontinuální rozvoj města Brna i v období potřebném pro dopracování nového územního plánu. Jde o poslední možnost změn stávající územně plánovací dokumentace. „Převážná část požadavků uplatněná občany města Brna a právnickými osobami směřovala k propsání řešení navrhovaných v novém územním plánu do toho stávajícího. Typicky jde o vymezení ploch pro bydlení či navýšení stávající prostorové regulace, změny stávajících monofunkčních výrobních a průmyslových ploch na smíšené využití nebo o navýšení zastavěné plochy objektů pro individuální rekreaci,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Samospráva se pak ve zkráceném režimu pořizování zaměřila na změny celoměstského významu v jednotlivých rozvojových lokalitách, jako jsou například Červený a Žlutý kopec, lokality Kaménky, Sadová nebo budoucí chytrá čtvrť Špitálka. Jsou tak respektovány moderní trendy územního plánování na vytváření polycentrického města krátkých vzdáleností, ve kterém se mísí jednotlivé funkce udržitelným způsobem.“

Proces pořízení jednotlivých změn by měl být zahájen u těch návrhů, které odpovídají zveřejněným kritériím. Vyhodnocování popsal Petr Bořecký, určený zastupitel pro pořizování územního plánu: „Mnohé z požadavků byly podle jejich smyslu a účelu integrovány do celoměstských úprav. Současně pořizovatel, tedy Odbor územního plánování a rozvoje, navrhl pořízení dvou samostatných textových změn regulativů, které samy o sobě svým řešením vyhoví celé řadě podání. Vyřazena byla podání, která se týkala úprav připravovaného nového územního plánu, který se souběžně v souladu s usnesením zastupitelstva dopracovává. V těchto případech bohužel došlo k nepochopení samotného principu nynějších změn. Celkově se dá říci, že bylo kladně zohledněno 66 % podání.“

Materiály pro jednání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 12. 2022 budou zveřejněny v anonymizované podobě na webu města Brna a také na stránkách Portálu územního plánování města Brna.

Následovat bude zpracování a projednání dokumentací na veřejných projednáních v příštím roce. Vydání změn stávajícího územního plánu se předpokládá v roce 2024.

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Kaple sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách se utká v soutěži o nejlépe opravenou památku v kraji

Jihomoravský kraj pravidelně vyhlašuje soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku za uplynulý rok. Do tohoto klání se letos přidává i statutární město Brno s rekonstruovanou kaplí sv. Antonína Paduánského v Žabovřeskách. Radní dnes souhlasili s podáním přihlášky.

Nápady na zlepšení města je opět možné přihlásit do Dáme na vás

Víte o něčem, co by prospělo vaší ulici? Vaší čtvrti? Chybí tam nějaká služba? Projekty, které by pozvedly život v Brně o úroveň výš a na které by vám stačilo 5 milionů korun, lze ode dneška až do 15. května přihlašovat do letošního (už sedmého) ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

I v letošním roce se mohou Brňané těšit na sportovní a zábavní akce pod taktovkou městské společnosti STAREZ-SPORT

Společnost STAREZ-SPORT každoročně pro město Brno pořádá řadu akcí a projektů. Na dnešním zasedání radní projednali změny pro letošní rok. Některé akce se dočkají větší podpory nebo se upraví jejich organizace.

Brno a Lipsko jsou partnery 50 let. Oslavy výročí zahájil koncert Filharmonie Brno v lipském Gewandhausu

Nedělní koncert Filharmonie Brno v koncertním sále Gewandhaus oficiálně zahájil jubilejní 50. výročí partnerství měst Brna a Lipska.