Na kreativní nápad spojený s Mendelem mohou zájemci získat až 50 tisíc korun. Díky minigrantům

  • 30. března 2022
V roce 2022 si nejen Brno připomíná 200. výročí narození Gregora Johana Mendela. Jako jednu z aktivit spojenou s oslavami tohoto výročí připravuje město vyhlášení tzv. minigrantů MENDEL 2022. Ty bude možné využít v gastronomii, kultuře, street artu, zkrátka kdekoliv. Předpokladem je zajímavý nápad. Rozděleny budou celkem 3 miliony korun.

Radní dnes souhlasili se záměrem propagace města Brna v rámci oslav 200 let od narození G. J. Mendela ve formě tzv. minigrantů MENDEL 2022.

„Zavedením minigrantů jsme se inspirovali na Festivalu Re:publika v roce 2018. V rámci oslav výročí narození G. J. Mendela na minigrantech rozdělíme 3 miliony korun. Do oslav se může zapojit každý obyvatel Brna, kreativní osobnost, podnikatel, spolek apod. Každý pak může získat až 50 tisíc korun na svůj nápad,“ přiblížil funkci minigrantů náměstek primátorky Tomáš Koláčný

Minigranty jsou jistou formou propagace a zájemcům budou peníze vypláceny zpětně na základě doložené (foto)dokumentace. Zvolená forma je méně náročná než uzavírání smluv o poskytnutí dotace. V případě potřeby se připouští zálohové platby do výše 50 % požadovaných nákladů.

O minigranty si budou moci zájemci žádat na https://mendel.brno.cz/, a to odesláním vyplněného formuláře ve třech fázích – do 2. května, 31. května nebo 30. června 2022. Zprvu tak bude možné žádat o podporu aktivit realizovaných do konce srpna. V případě, že nebudou vyčerpány všechny finance, dojde k vyhlášení druhé výzvy s realizací aktivit od září do prosince letošního roku.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy