Na Kontaktním místě pro bydlení získají lidé informace a rady od města i městských částí - Tiskový servis

Na Kontaktním místě pro bydlení získají lidé informace a rady od města i městských částí

  • 29. května 2020
  • 2 minuty čtení

Byty startovací, družstevní, sociální, s pečovatelskou službou, krizové; byty svěřené městským částem, které si samostatně určují kritéria jejich přidělování; směny bytů; příspěvek na bydlení a další sociální dávky nebo možnosti sociální pomoci. Pomoc s orientací v problematice bydlení a obecních bytů najdou lidé od 1. června na Kontaktním místě pro bydlení.

„Brno je patrně největší město, které jednotné Kontaktní místo pro bydlení zprovoznilo; příklady dobré praxe jsme mohli čerpat například z Českých Budějovic nebo Jihlavy či z městské části Praha 7. Cílem je usnadnit lidem zorientování se v možnostech bydlení a tím jim pomoci s řešením jejich životní situace,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kontaktní místo pro bydlení se nachází v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, přístup do něj je bezbariérový. Fungovat bude v běžných úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.

„Nové pracoviště je určené nejen pro lidi v bytové nouzi, ale v širším slova smyslu pro všechny zájemce o městské bydlení. Na jednom místě získají informace o možnostech napříč městskými částmi, a i když tu nebude možné žádosti o byt spravovaný městskou částí přímo podat, ušetří to několik cest na různé úřady, kam by se lidé přišli zeptat, co jako uchazeči o byt musejí vyplnit nebo doložit,“ vyzdvihl náměstek primátorky pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Kontaktní místo pro bydlení je jedním z výstupů dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, výzvy 52. Na celý projekt, který zahrnuje vedle kontaktního místa i zabydlení 50 domácností, udržovací podporu (pomocí sociální práce) 60 domácností a co půl roku uspořádání platformy kulatých stolů na téma bydlení s pracovníky města, městských částí i neziskových organizací, získalo Brno skoro 20 milionů korun. Projekt je termínován koncem března 2022.

„V takzvané bytové kanceláři budou k dispozici jak pracovníci bytového odboru, tak sociální pracovníci. Lidé budou moci využít i služeb právníka pro poradenství nebo třeba pro zpracování jednoduchých podání,“ doplnil náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Další články z rubriky