Přeskočit na obsah

Na kontaktní místo pro bydlení získalo město od státu více než 18 milionů korun

26. února 2020
Podpora lidí, kteří jsou v bytové nouzi nebo jsou jí potenciálně ohrožení, získá v Brně další podobu. Na Malinovského náměstí vznikne Kontaktní místo pro bydlení poskytující pomoc občanům, kteří se na něj obrátí s dotazy souvisejícími s bydlením. Díky projektu bude možné také personálně posílit dva týmy pracovníků na Odboru sociální péče, kteří budou zajišťovat zabydlování dalších domácností a spolupracovat s již zabydlenými klienty.

Projekt „Kontaktní místo pro bydlení“ pokryje z 95 % dotace z Operačního programu Zaměstnanost, která činí 18 601 608 Kč. Město bude projekt kofinancovat 5 % (necelým milionem korun). Radní dnes jednak doporučili zastupitelům, aby souhlasili s podmínkami rozhodnutí o udělení dotace, jednak schválili manuál realizace projektu. „Projekt reaguje na aktuální situaci v Brně týkající se bydlení. V množství možností, které zahrnují pronájmy soukromých bytů, městských bytů s odlišnými pravidly v jednotlivých městských částech, prostory v komerčních ubytovnách i pobytové sociální služby, není jednoduché se orientovat. Kontaktní místo pro bydlení tedy bude pro občany tím partnerem, se kterým budou moci své individuální potřeby řešit a který jim pomůže vyznat se ve všech podmínkách a kritériích. Díky takovému poradenství snad najdou optimální řešení své situace,“ popsal náměstek pro bydlení Oliver Pospíšil.

Kontaktní centrum pro bydlení bude v řádu několika měsíců otevřeno v prostorách Bytového odboru, v přízemí budovy na Malinovského náměstí 3. Přístup do něj bude bezbariérový.

„Pokud půjde o složitější případy, předají je pracovníci Kontaktního místa specializovaným službám. Povedou také databázi lidí v bytové nouzi a žadatelů o sociální byty i klientů, kterým byl takový byt poskytnutý. Ve spolupráci s odborem sociální péče pak těmto lidem zajistíme kontinuální podporu, tak aby si získané bydlení dovedli udržet,“ doplnil náměstek pro oblast sociální Robert Kerndl. „Díky projektu tak lidé získají lepší informace o možnostech, jak řešit svůj problém v oblasti bydlení. Ne vždy musí dojít k poskytnutí městského bytu, mohou také společně přijít na způsob, jak si udržet dosavadní byt, nebo jim pracovníci pomohou najít vhodnější byt na volném trhu,“ dodal Robert Kerndl. Dopady by se měly promítnout také do efektivnějšího hospodaření s obecním bytovým fondem, plánování výstavby bydlení či plánování sociálních služeb.

Jednou z klíčových aktivit projektu je zároveň zabydlování v režimu sociálního bydlení s potřebou komplexní podpory. V následujících dvou letech takto ve 4 etapách získá nové bydlení 50 domácností (z poloviny tvořených rodinami s dětmi, z poloviny jednotlivci).

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.