Přeskočit na obsah

Na konferenci se bude diskutovat o tom, jak pacientům usnadnit přechod z léčebné do paliativní péče

13. listopadu 2019

V úterý 19. listopadu 2019 se ve Sněmovním sálu na Nové radnici uskuteční 3. ročník regionální paliativní konference. Pořádá ji Hospic svaté Alžběty ve spolupráci s dalšími organizacemi z jižní Moravy za podpory města Brna a Jihomoravského kraje.

Konference je jednak zdrojem nových poznatků z oblasti paliativní péče, jednak místem setkání a výměny zkušeností různých poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, které pečují o pacienty s nevyléčitelnou nemocí či v závěru života.

První ročník konference v roce 2017 byl zaměřen zejména na zmapování dostupnosti a kvality paliativní péče v Jihomoravském kraji. Výsledkem byl mimo jiné vznik odborné pracovní skupiny pověřené vytvořením koncepce paliativní péče pro Brno a kraj; komise pracuje již druhým rokem. Jedním z významných témat druhého ročníku konference byla péče o pacienty v pobytových sociálních zařízeních.

Letošní konference si dala kromě jiného za úkol zjistit, jakým způsobem je možné provázat obecnou
a specializovanou paliativní péči s ostatními obory, tedy jak pacientovi usnadnit přechod z kurativní (jejímž cílem je vyléčení pacienta) do paliativní péče (jejím cílem je zmírnění bolesti a zachování důstojnosti pacienta) a jak co nejlépe naplnit jeho zdravotní i sociální potřeby. Přednášející uvedou své zkušenosti s paliativní medicínou v nemocnicích, ordinacích praktických lékařů i v terénu, tedy v domácím prostředí.

„Vyspělá společnost musí umět zajistit důstojný přístup k umírajícím. Většina lidí si přeje odejít z tohoto světa vyrovnaně a v okruhu svých nejbližších. Jsem proto velmi rád, že se téma paliativní péče stává součástí debat o kvalitě života v Brně i v Jihomoravském kraji. Zejména mě těší, že se konference účastní stále více praktických i nemocničních lékařů, sociálních a zdravotních pracovníků z pobytových zařízení pro seniory nebo ze služeb domácí péče. Kvalitní péče je taková, kdy pacient nezůstává ani na okamžik opuštěn, a k tomu hospicová péče výrazně přispívá,“ prohlásil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Konference je určena pro odbornou veřejnost. Vzhledem k rostoucímu zájmu o tuto tematiku proto Hospic svaté Alžběty pořádá také setkání s veřejností, a to 6., 13. a 27. listopadu 2019 vždy v 18 hodin v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné.

Kontakt:
Ing. Iva Valentová, dobrovolnik@hospicbrno.cz, tel.: 730 895 535, www.paliativnipece.info

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.