Přeskočit na obsah

Na konferenci se bude diskutovat o tom, jak pacientům usnadnit přechod z léčebné do paliativní péče

13. listopadu 2019
V úterý 19. listopadu 2019 se ve Sněmovním sálu na Nové radnici uskuteční 3. ročník regionální paliativní konference. Pořádá ji Hospic svaté Alžběty ve spolupráci s dalšími organizacemi z jižní Moravy za podpory města Brna a Jihomoravského kraje.

Konference je jednak zdrojem nových poznatků z oblasti paliativní péče, jednak místem setkání a výměny zkušeností různých poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, které pečují o pacienty s nevyléčitelnou nemocí či v závěru života.

První ročník konference v roce 2017 byl zaměřen zejména na zmapování dostupnosti a kvality paliativní péče v Jihomoravském kraji. Výsledkem byl mimo jiné vznik odborné pracovní skupiny pověřené vytvořením koncepce paliativní péče pro Brno a kraj; komise pracuje již druhým rokem. Jedním z významných témat druhého ročníku konference byla péče o pacienty v pobytových sociálních zařízeních.

Letošní konference si dala kromě jiného za úkol zjistit, jakým způsobem je možné provázat obecnou
a specializovanou paliativní péči s ostatními obory, tedy jak pacientovi usnadnit přechod z kurativní (jejímž cílem je vyléčení pacienta) do paliativní péče (jejím cílem je zmírnění bolesti a zachování důstojnosti pacienta) a jak co nejlépe naplnit jeho zdravotní i sociální potřeby. Přednášející uvedou své zkušenosti s paliativní medicínou v nemocnicích, ordinacích praktických lékařů i v terénu, tedy v domácím prostředí.

„Vyspělá společnost musí umět zajistit důstojný přístup k umírajícím. Většina lidí si přeje odejít z tohoto světa vyrovnaně a v okruhu svých nejbližších. Jsem proto velmi rád, že se téma paliativní péče stává součástí debat o kvalitě života v Brně i v Jihomoravském kraji. Zejména mě těší, že se konference účastní stále více praktických i nemocničních lékařů, sociálních a zdravotních pracovníků z pobytových zařízení pro seniory nebo ze služeb domácí péče. Kvalitní péče je taková, kdy pacient nezůstává ani na okamžik opuštěn, a k tomu hospicová péče výrazně přispívá,“ prohlásil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Konference je určena pro odbornou veřejnost. Vzhledem k rostoucímu zájmu o tuto tematiku proto Hospic svaté Alžběty pořádá také setkání s veřejností, a to 6., 13. a 27. listopadu 2019 vždy v 18 hodin v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné.

Kontakt:
Ing. Iva Valentová, dobrovolnik@hospicbrno.cz, tel.: 730 895 535, www.paliativnipece.info

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.