Na konci srpna bude vyhlášena projektová soutěž o podobu nového hlavního nádraží

  • 27. srpna 2020
  • 2 minuty čtení
(zug, fpo) – Jak by mohlo vypadat budoucí nové brněnské nádraží a okolní čtvrť? Na to budou hledat odpověď odborníci po celém světě. Na konci srpna bude vyhlášena dvoufázová projektová soutěž o návrh nového hlavního nádraží.

Zadáním je navrhnout nové brněnské hlavní nádraží a mostní konstrukce a dále urbanisticko-dopravně-architektonické řešení veřejných prostranství a budov v přednádražním a zanádražním prostoru. Kromě vlakové je nutné vyřešit i neželezniční dopravu (terminál MHD, autobusové nádraží, parkování, pěší vazby atd.).

„Cílem mezinárodní soutěže, kterou ve spolupráci s městem Brnem zadáváme, je získat komplexní návrh, jenž bude funkční a realizovatelný. Řešený prostor se nachází v katastrálním území Komárov, Štýřice a Trnitá. Dělí se do tří částí: na samotné drážní těleso o ploše 11,7 hektaru a k němu přiléhající přednádražní (6,2 ha) a zanádražní (5,6 ha) území. Rozsah drážního tělesa je vymezen mosty přes řeku Svratku a přes ulici Plotní, které jsou také předmětem návrhu. Na tento prostor bude navazovat rozvojová lokalita Trnitá jižně od historického centra Brna. Nové nádraží bude jak železniční, tak autobusové a povedou k němu dvě nové tramvajové tratě. Podmínkou je, aby uchazeči do železničního uzlu umístili celkem 18 kolejí,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Účastníci soutěže mají za úkol navrhnout budovu nového hlavního nádraží včetně zastřešení, podoby nástupišť a fasád drážních objektů. Očekávají se i vize veřejných prostranství a nových budov na severní a jižní straně řešeného území. Rovněž se bude hledat optimální poloha a podoba autobusového nádraží. Návrh také musí zohlednit napojení na městskou dopravní síť. Podstatný bude komfort pro pěší a pro cyklisty. Pro ty by měla být lokalita napojena na páteřní cyklotrasy. Požaduje se, aby soutěžní návrhy v maximální možné míře využívaly přírodě blízká opatření, která zmírňují důsledky změny klimatu a snižují odtok srážek z řešeného území.

Vyhlášení soutěže k 31. srpnu 2020 a další průběh organizačně zajistí Kancelář architekta města Brna. Společnými zadavateli soutěže jsou město Brno a státní organizace Správa železnic. Návrhy do 1. fáze soutěže musí být odevzdány do 1. února 2021, do 2. fáze podle předpokladu postoupí nejvýše 4 soutěžní návrhy. Harmonogram 2. fáze soutěže bude ještě upřesněn.

Zadavatelé jsou při výběru návrhu vázáni stanoviskem poroty a přijmou rozhodnutí o výběru návrhu do 90 dnů od vydání stanoviska poroty.

Správa železnic a město Brno mají v úmyslu uzavřít s vítězným týmem smlouvu na zhotovení architektonické studie včetně autorského dohledu a navazujících činností. 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít