Přeskočit na obsah

Na Jabloňové vyroste zelená střecha

13. ledna 2021
Budova Jabloňová 1a slouží městské části Brno-Medlánky jako sklad, dílna či archiv. Současnou střechu hodlá město Brno přebudovat na tzv. zelenou střechu a získat na tento projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Zelené střechy ochlazují vnitřní prostor a v jisté míře i své okolí, zamezují úniku tepla z budovy, snižují množství poletavého prachu a rovněž zadržují srážky, které by jinak bez užitku odtékaly do kanalizace. Jsou tak šetrné k životnímu prostředí a zároveň ekonomické.

„Tento projekt je dalším krokem v naší vizi spořivého a k přírodě přátelského města. Celkové výdaje na jeho realizaci se předpokládají ve výši 2,5 mil. Kč, dotace je odhadována na 2,1 mil. Kč. Výsledkem bude mimo dalších benefitů také úspora peněz, v tomto konkrétním případě veřejných zdrojů, tedy v jistém smyslu majetku všech občanů našeho města. Rád bych připomněl, že Brňané mohou rovněž získat příspěvek na svoji zelenou střechu, informace k tomu najdou na webu města,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Brno by se na výstavbě střechy mělo podílet částkou cca 185 000 Kč včetně DPH. Nositelem projektu „Zelená střecha – Jabloňová 1a, Brno-Medlánky“ je městská část Brno-Medlánky. Měl by být zrealizován do podzimu letošního roku. Termín pro podání žádosti o dotaci je do 1. 3. 2021.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.