Přeskočit na obsah

Na Holzově v Líšni se plánuje výstavba. Její přesnější podobu určí územní studie

12. ledna 2022
Na pozemcích při ulici Holzově v Líšni se do budoucna plánuje výstavba bydlení. Na základě požadavku příslušné městské části bude zpracována územní studie, která podrobněji definuje rozvoj této lokality.

„Vzhledem k budoucímu rozvoji bydlení v lokalitě při ulici Holzově je potřebné, aby byla předem definována podrobnější prostorová regulace. Dále je nutné, aby zde vznikla veřejná infrastruktura, pobytové prostory pro relaxaci, zeleň a nezbytná veřejná vybavenost. Důležité pro zhotovitele územní studie bude dopravní napojení na ulice Bratří Šmardů a Borkovcovu a zajištění prostupnosti z ulice Holzovy. Z dalších požadavků bych rád zmínil vysázení stromořadí v nových ulicích a využití šetrného hospodaření s dešťovou vodou,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Autor studie bude muset zohlednit současné plány v lokalitě a prověřit u příslušného stavebního úřadu vydaná územní rozhodnutí a územní souhlasy.

Na dnešní schůzi vybrala Rada města Brna zhotovitele zmíněné studie. Na základě výsledku výběrového řízení se jím stal Ing. arch. Petr Brožek. Ten má dle smlouvy dokument odevzdat do 30 týdnů od převzetí potřebných podkladů. Město za něj zaplatí 218 tisíc korun.

Řešené území:

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.