Přeskočit na obsah

Na funkci ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností bude vypsáno konkurzní řízení

30. března 2022

Vzhledem k tomu, že řediteli Zoo Brno a stanice zájmových činností MVDr. Martinu Hovorkovi, Ph.D., končí k 31. 8. 2022 funkční období, rozhodla dnes Rada města Brna o jeho odvolání a vypsání konkurzního řízení na obsazení této pozice.

Brněnská zoologická zahrada změnila název koncem roku 2013 a ke dni 1. 9. 2016 byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení jako Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace. Byl tak dokončen záměr, aby se stala provozovatelem Střediska ekologické výchovy Hlídka na Špilberku a mohla plnit funkci zájmového vzdělávání a následně také žádat o dotace a granty nejen na práci s dětmi a mládeží, ale i na činnost výzkumnou a vývojovou.

„Protože je brněnská zoo školským zařízením, postupujeme podle školského zákona. Podle něj může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele vyhlásit na toto pracovní místo konkurz. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období, tedy k 31. 8. 2022. Pokud bychom tento krok neučinili, začalo by běžet další šestileté období a nedali bychom šanci i dalším uchazečům představit a obhájit koncept provozování, a především rozvoje jedné z nejnavštěvovanějších brněnských atraktivit,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl: „Pan ředitel Hovorka je ve funkci již od roku 1997.“ 

Zřizovatel reprezentovaný Radou města Brna dnes také vyhlásil konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, v souladu s příslušným ustanovením zákona o obcích a školského zákona s předpokládaným nástupem vybraného uchazeče k datu 1. 9. 2022.

Současně také byla jmenována konkurzní komise ve složení:
• Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky – předseda komise
• Ing. David Grund, radní města Brna
• Bc. Vladimíra Jakubčíková – členka určená Krajským úřadem Jihomoravského kraje
• PhDr. Irena Čechová – odbornice v oblasti státní správy – členka určená Českou školní inspekcí
• Ing. Milan Appel – odborník v oblasti organizace a řízení ve školství – člen určený Českou školní inspekcí
• PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. – školní inspektorka Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce
• Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB – zástupce zřizovatele s hlasem poradním
• prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., prezident České asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• MVDr. Přemysl Rabas, ředitel a předseda představenstva ZOO Dvůr Králové a.s., zástupce Unie českých a slovenských zoologických zahrad – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• Ing. Stanislav Koukal, ředitel Regionálního pracoviště Jižní Morava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• Marek Mencl, ředitel společnosti Pábení s.r.o. – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním


Tiskové středisko MMB

tel.: +420 542 172 162 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.