Přeskočit na obsah

Na funkci ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností bude vypsáno konkurzní řízení

30. března 2022
Vzhledem k tomu, že řediteli Zoo Brno a stanice zájmových činností MVDr. Martinu Hovorkovi, Ph.D., končí k 31. 8. 2022 funkční období, rozhodla dnes Rada města Brna o jeho odvolání a vypsání konkurzního řízení na obsazení této pozice.

Brněnská zoologická zahrada změnila název koncem roku 2013 a ke dni 1. 9. 2016 byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení jako Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace. Byl tak dokončen záměr, aby se stala provozovatelem Střediska ekologické výchovy Hlídka na Špilberku a mohla plnit funkci zájmového vzdělávání a následně také žádat o dotace a granty nejen na práci s dětmi a mládeží, ale i na činnost výzkumnou a vývojovou.

„Protože je brněnská zoo školským zařízením, postupujeme podle školského zákona. Podle něj může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele vyhlásit na toto pracovní místo konkurz. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období, tedy k 31. 8. 2022. Pokud bychom tento krok neučinili, začalo by běžet další šestileté období a nedali bychom šanci i dalším uchazečům představit a obhájit koncept provozování, a především rozvoje jedné z nejnavštěvovanějších brněnských atraktivit,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a připomněl: „Pan ředitel Hovorka je ve funkci již od roku 1997.“ 

Zřizovatel reprezentovaný Radou města Brna dnes také vyhlásil konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, v souladu s příslušným ustanovením zákona o obcích a školského zákona s předpokládaným nástupem vybraného uchazeče k datu 1. 9. 2022.

Současně také byla jmenována konkurzní komise ve složení:
• Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky – předseda komise
• Ing. David Grund, radní města Brna
• Bc. Vladimíra Jakubčíková – členka určená Krajským úřadem Jihomoravského kraje
• PhDr. Irena Čechová – odbornice v oblasti státní správy – členka určená Českou školní inspekcí
• Ing. Milan Appel – odborník v oblasti organizace a řízení ve školství – člen určený Českou školní inspekcí
• PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D. – školní inspektorka Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce
• Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB – zástupce zřizovatele s hlasem poradním
• prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., prezident České asociace veterinářů zoozvířat a volně žijících zvířat – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• MVDr. Přemysl Rabas, ředitel a předseda představenstva ZOO Dvůr Králové a.s., zástupce Unie českých a slovenských zoologických zahrad – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• Ing. Stanislav Koukal, ředitel Regionálního pracoviště Jižní Morava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním
• Marek Mencl, ředitel společnosti Pábení s.r.o. – zástupce odborné veřejnosti s hlasem poradním


Tiskové středisko MMB

tel.: +420 542 172 162 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.