Na daních letos přijde město o 1,8 miliardy

  • 27. května 2020
V souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, se v letošním roce předpokládá výrazné snížení výkonu české ekonomiky. Brněnští radní se na dnešním zasedání zabývali střednědobým výhledem rozpočtu, ve kterém se nové skutečnosti odrážejí.

„Střednědobý výhled rozpočtu Brna musí na dnešní situaci reagovat – oproti schválenému rozpočtu letošního roku se počítá s poklesem daňových příjmů města Brna o 1,8 miliardy Kč. Tato skutečnost se negativně projeví i v následujících letech. I po skončení nouzového stavu zůstávají zachována některá opatření s negativním dopadem na českou ekonomiku, a predikce základních parametrů je tak výrazně složitější než v minulosti. Data tedy budou postupně zpřesňována v rámci přípravy návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok,“ informovala předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna Andrea Pazderová.

Pokles daňových příjmů letošního roku bude kompenzován zapojením volných zdrojů z minulých let, aktualizací nedočerpání rozpočtu provozních i kapitálových výdajů a přijetím cizích zdrojů.

Střednědobý výhled rozpočtu (SVR) je nástrojem pro střednědobé finanční plánování obce a sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let. Cílem návrhu SVR je stanovit v základních obrysech parametry rozpočtu statutárního města Brna, zahrnuje tedy zejména:

  • předpokládaný objem zdrojů, od kterého se odvíjí možnosti pokrytí potřeb města v oblastech běžných i kapitálových výdajů; stanovené tempo růstu běžných výdajů přitom určuje objem kapitálových výdajů, které bude mít město v jednotlivých letech k dispozici,
  • budoucí výši zadluženosti, ve vazbě na stanovené termíny splatnosti dlouhodobých závazků,
  • tvorbu provozního přebytku a jeho podíl na provozních příjmech.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy