Přeskočit na obsah

Na Červeném kopci začnou bourací práce, na které naváže stavba sociálně-zdravotního komplexu

12. února 2020
Smlouvu na provedení bouracích prací v objektech bývalé léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci dnes na svém jednání schválili radní. Vítěznou nabídku na veřejnou zakázku vybrala komise ze 13 přihlášených společností. Bourací práce by měly být dokončené do 4 měsíců od data převzetí staveniště.

Vítězná nabídka společnosti L.N.O., s. r. o. počítá s cenou 3,2 milionu korun bez DPH. Firma zajistí demolici tří bývalých nemocničních pavilonů, ozonizační stanice a márnice. Bourací práce jsou nezbytné pro následnou výstavbu sociálně-zdravotního komplexu. Vítězná firma nabídla nejnižší cenu.

Radní také odsouhlasili výběr dodavatele a návrh smlouvy o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro sociálně-zdravotní komplex Červený kopec. „Účelem je vybudovat zmíněné zařízení v nově vystavěných objektech na Červeném kopci. Plánujeme zde vytvořit pobytová zařízení sociální péče, která svým vybavením umožní vykonávat zdravotnické služby na úrovni léčebny dlouhodobě nemocných,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nově budovaný komplex poskytne ubytovaným klientům podmínky maximálně podobné domácímu prostředí, přičemž jim bude poskytována plnohodnotná zdravotní péče, ať už ošetřovatelská, rehabilitační nebo paliativní. „Zařízení využijí například lidé po cévních mozkových příhodách, onkologičtí pacienti nebo lidé s poruchami kognitivních funkcí. Bude zde pečováno také například o pacienty trpící Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Je určeno chronicky nemocným, kteří potřebují čtyřiadvacetihodinovou zdravotní péči,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.  

„O zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru se postará firma RANGHERKA 5 s. r. o., za bezmála 30 milionů korun bez DPH v součinnosti s odborem sociální péče a odborem zdraví,“ upřesnil radní pro oblast investic David Grund.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.